Terug naar overzicht

Stijging minimumjeugdloon

Momenteel hebben jongeren vanaf 23 jaar recht op het wettelijk minimumloon. In januari 2017 is Minister Asschers wetsvoorstel aangenomen, waarin deze leeftijd geleidelijk wordt verlaagd naar 21 jaar. Om te zorgen dat jongeren van 21 jaar uiteindelijk het minimumloon gaan verdienen, wordt het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar de komende jaren opgetrokken. Hiermee wil het kabinet en sociale partners jongeren een eerlijke kans geven in de samenleving. Wat heeft dat voor gevolgen voor jou als ondernemer? Wij leggen het graag uit. 

Eerste stap gaat in per 01-07-2017

Per 1 juli 2017 gaat de eerste stap in. Vanaf deze datum hebben alle jongeren van 22 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Om het risico te beperken dat leeftijd een rol gaat spelen bij het aannemen van personeel, stijgt het loon van jongeren van 18 t/m 21 jaar ook mee.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stijgingen per leeftijd in percentages en bruto maandloon. Wij voegden hier ook de procentuele verhoging van de loonkosten aan toe.

LeeftijdHuidig % van minimumloonHuidig minimumjeugdloon in € per maand% van minimumloon per 1 juli 2017Geschatte minimumjeugdloon per 1 juli in € per maand*Stijging loonkosten in %
15 jaar30 %€ 465,5030%€ 469,85
16 jaar34,5 %€ 535,3034,5%€ 540,30
17 jaar39,5 %€ 612,9039,5%€ 618,60
18 jaar45,5 %€ 706,0047,5%€ 743,90+ 5,4%
19 jaar52,5 %€ 814,6055%€ 861,35+ 5,7%
20 jaar61,5 %€ 954,2570%€ 1096,30+ 14,9%
21 jaar72,5 %€ 1124,9085%€ 1331,20+ 18,3 %
22 jaar85 %€ 1318,85100%€ 1566,13+ 18,8 %
23 jaar100 %€ 1551,60100%€ 1566,13

* Let op: Geschatte minimumloon. Hierbij is uitgegaan van een geschatte indexatie van 0,9% per 1-07-2017. De officiële indexatie is nog niet bekend. (kijk hier voor het actuele overzicht minimumlonen) 

Stijging loonkosten tot bijna 19%

Dit betekent dus een stijging tot bijna 19% van de bruto loonkosten voor 21- en 22-jarigen. Voor 18- tot en met 20-jarigen is dat maar liefst een stijging tot bijna 15%.

LIV en compensatieregeling

Om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten voor werknemers met een laag loon, is op 1 januari 2017 het Lage inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Lees hier meer over het LIV

Daarnaast bestaat er een (wets)voorstel voor een compensatieregeling om werkgevers ook tegemoet te komen in de stijging van de loonkosten voor 18- tot en met 21-jarigen. De compensatietoekenning wordt gebaseerd op twee kenmerken: de leeftijd die de medewerker op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar heeft bereikt en het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar waarover het minimumloonvoordeel wordt toegekend.

Deze compensatieregeling treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2018. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon wordt ingevoerd per 1 juli 2017, wordt de tegemoetkoming over 2018 vermenigvuldigd met 1,5, waarmee de verhoging van de minimumjeugdlonen per 1 juli 2017 wordt gecompenseerd. De voorziene tegemoetkoming wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur. Zodra er meer bekend is over de vormgeving van de regelgeving, informeren wij je hier uiteraard graag over.

Heb je vragen over de gevolgen van de wetswijzigingen? Neem gerust contact met ons op.