Terug naar overzicht

Seizoenwerkers en flexibiliteit in de agrarische sector

Ze zijn er weer! Asperges! In ieder restaurant prijkt ‘het witte goud’ op de menukaarten. De consumptie van asperges, en daarmee de oogst, stijgt ieder jaar. Zo weten de Nederlandse telers jaarlijks tijdens het aspergeseizoen meer dan 20 miljoen kilo te steken volgens het CBS. Dit betekent dat telers hoe dan ook personeel moeten aannemen voor deze korte periode: seizoenwerkers. Maar hoe behoud je de benodigde flexibiliteit als agrariër, met het oog op de voortdurend veranderende wet- en regelgeving?

Pieken en dalen

Hoewel er tegenwoordig speciale aspergeoogstmachines bestaan worden de meeste asperges met de hand gestoken. Daarnaast duurt het aspergeseizoen maar 3 maanden: van april tot en met juni. Er moet in korte tijd dus veel werk worden verricht. De behoefte aan flexibiliteit is dan ook groot voor aspergetelers. Veel van hen proberen de piek wat te verlengen door naast asperges ook andere gewassen zoals aardbeien te kweken. De aardbeienoogst sluit precies aan op het aspergeseizoen. Op deze manier kunnen telers hun personeel voor langere tijd aannemen. Desondanks is het niet mogelijk om personeel jaarrond in dienst te nemen.

Meer flexibiliteit voor de agrarische sector

Gelukkig erkent de overheid ook het belang van flexibiliteit voor deze sector. Bij wet is namelijk bepaald dat werkgevers mogen afwijken van de ketenbepaling als door klimatologische of natuurlijke omstandigheden ervoor zorgen dat er maximaal 9 maanden per jaar werk is.

Normaliter verplicht de ketenbepaling werkgevers om een medewerker een vast contract aan te bieden na 3 tijdelijke contracten in 3 jaar, tenzij de medewerker 6 maanden uit dienst is geweest, dan begint de keten van tijdelijke contracten opnieuw. Op grond van de uitzondering op de ketenbepaling mogen agrariërs de tussenperiode verkorten tot 3 maanden. Zo kunnen zij tijdens de oogstperiode extra personeel aannemen, zonder na drie seizoenen een medewerker  in vaste dienst te moeten nemen, wetende dat er niet genoeg werk is buiten het oogstseizoen.

Vakantiewerkers of buitenlandse seizoenwerkers

Ook het toerisme en de horeca hebben te maken met seizoenswerk. Deze branches vangen de pieken met name op met vakantiewerkers: studenten en scholieren die tijdens de zomervakantie extra willen werken.

Voor de agrarische sector is dat lastiger. Veel scholieren willen geen bijbaan in de land-, tuin- of glasbouw. Daarnaast dient een werkgever ook rekening te houden met verkorte werktijden en een niet te zware belasting van jonge werknemers. Daarom wijken veel agrariërs uit naar buitenlandse seizoenwerkers. Maar ook voor hen gelden specifieke regels, zoals mogelijk het regelen van huisvesting (vaak bij cao bepaald), een Burgerservicenummer en een werkvergunning (voor medewerkers buiten de EER en Zwitserland).

Seizoenwerkers op uitzendbasis

De laatste jaren wordt het ook steeds moeilijker voor agrariërs om buitenlandse seizoenwerkers te vinden. Het CBS laat zien dat steeds minder arbeidsmigranten zich inschrijven bij een gemeente in Nederland. Daarnaast is het aantal terugkerende arbeidsmigranten ook steeds lager. Met name Poolse seizoenwerkers blijven liever in eigen land omdat daar de economie steeds verder aantrekt.

Een samenwerking met een uitzendbureau is dan vaak een logische stap.