Terug naar overzicht

Seizoenskrachten inzetten? Hier moet je op letten

Extra medewerkers inzetten tijdens de drukke zomerperiode? Of een extra personeelslid tijdens een verjaardagsfeest? Als horecaondernemer is het van groot belang om gebruik te kunnen maken van seizoensarbeid. Wil je als ondernemer alles correct regelen voor deze seizoenskrachten, dan moet je wel op een paar zaken goed letten. 

Ten eerste dien je ook seizoensmedewerkers een arbeidsovereenkomst aan te bieden en te zorgen voor de correcte verzekeringen. Echter, sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet je wel rekening houden met het feit dat er eerder dan voorheen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. En dat er na het eindigen van de arbeidsovereenkomst mogelijk een transitievergoeding aan de medewerker betaald moet worden.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid moet je als ondernemer goed opletten: een medewerker heeft eerder dan voorheen recht op een vast contract.

Ketenbepaling
Door de inwerkingtreding van de WWZ kan een werkgever een werknemer slechts 3 tijdelijke contracten aanbieden binnen een tijdsbestek van 2 jaar, indien de onderbrekingen tussen de arbeidsovereenkomsten minder dan 6 maanden bedragen.

Vóór de inwerkingtreding van de WWZ bedroeg deze periode 3 maanden. Als een seizoenskracht telkens maximaal een arbeidsovereenkomst van 9 maanden aangeboden kreeg, bleef de medewerker onder de oude wetgeving flexibel inzetbaar. Onder de nieuwe wetgeving ontstaat echter bij het vierde contract, dan wel na verloop van 2 jaar, recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Transitievergoeding

Met de komst van de WWZ is ook de transitievergoeding ingevoerd, die door een werkgever betaald moet worden als de arbeidsovereenkomst na 2 jaar dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt.

Voor de berekening van de transitievergoeding telt alleen het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking van ten hoogste zes maanden – mee. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van vóór 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. De transitievergoeding bedraagt in de eerste tien jaar een derde maandsalaris per dienstjaar en daarna een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding is bedoeld voor scholing en/of om over te stappen naar ander werk.

Verder is bij wet geregeld dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan gaan bij dezelfde werkgever. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever meteen na afloop van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd is.

Lees hier meer over de actuele regelgeving rondom de transitievergoeding. Transitievergoeding berekenen? Gebruik hiervoor onze handige tool.