Terug naar overzicht

PvdA krijgt concurrentie van PayvdA

Een nieuwe beweging onder de naam Payroller van de Arbeid (PayvdA) richt zich komende verkiezingscampagne op de politieke tegenstanders van flexibele arbeidscontracten, waaronder de PvdA, de SP en de vakbonden. Volgens de PayvdA moet werkgelegenheid hét centrale thema van de verkiezingen worden en dragen flexoplossingen zoals payrollen en uitzenden juist bij aan méér werk, met name voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 

De beweging ‘Payroller van de Arbeid’ is een initiatief van payroll organisatie Please die deze verkiezingscampagne wil aangrijpen om een aantal hardnekkige misverstanden over flexibele arbeidscontracten uit de wereld te helpen. De pijlen worden daarbij vooral gericht op de vakbeweging en de progressieve politieke partijen als SP en PvdA. Die in de woorden van initiatiefnemer en PayvdA-voorman Jan Franken met ‘even alarmerende als slecht onderbouwde berichten’ flexibele arbeidscontracten in een negatief daglicht proberen te stellen. In de ogen van Franken stellen deze partijen daarmee ‘eerder werkeloosheid dan werkgelegenheid centraal’ in hun programma’s.

Partijprogramma

Om zelf meer duidelijkheid te scheppen heeft de PayvdA een ‘partijprogramma’ opgesteld met als belangrijkste actiepunten:

  • Flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet worden bevorderd omdat dit meer banen schept;
  • Er moet meer en duidelijkere voorlichting komen over flexwerk en flexcontracten;
  • De specifieke problematiek van kleine werkgevers uit het mkb moet meer aandacht krijgen;
  • Er dient een periodiek Flexwerkoverleg te komen met alle betrokken partijen, te weten werkgevers, werknemers, vakbonden en politieke partijen.

De uiteindelijke doelstelling van de PayvdA is om een ‘positieve dialoog’ op gang te brengen waardoor op korte termijn de werkgelegenheid effectief wordt gestimuleerd.

Alle kleuren behalve rood

Ook gaat de nieuwe beweging actief campagne voeren, onder meer door ‘verkiezingsposters’ te plakken en rozen uit te delen tijdens politieke bijeenkomsten met veel publiek. “Wij zijn weliswaar geen partij waarop werkgevers en werknemers kunnen stemmen, maar we willen in hun belang wel onze stem laten horen”, aldus Franken. “Onze rozen zullen alle kleuren hebben behalve rood.”

Houding vakbonden

Franken maakt zich al langere tijd boos over de houding van de vakbonden ten aanzien van flexibele arbeidscontracten en beoogt met deze actie dit issue hoger op de politieke agenda te krijgen. “Er bestaat bij een aantal partijen in Nederland een rotsvaste overtuiging dat méér vaste contracten en méér regelgeving automatisch meer zekerheid betekenen voor werknemers. Dat is een misvatting, want de markt vraagt nu juist om flexibiliteit: dát houdt mensen aan het werk. Feitelijk beogen we hetzelfde, namelijk werkgelegenheid creëren. Alleen: de vakbeweging, PvdA en SP kiezen de verkeerde oplossing met een negatief netto effect op de werkgelegenheid”, aldus Franken.

Nieuwe impuls aan verkiezingsdebatten

De PayvdA wil een nieuwe impuls geven aan de verkiezingsdebatten, zegt Franken. “Wij zeggen: stel werkgelegenheid centraal, en kijk dus goed naar wat het bedrijfsleven nodig heeft om nieuwe banen te creëren. Dan zal blijken dat aanbieders van flexibele oplossingen aan ondernemers een drempelverlagende oplossing bieden om zonder hoge risico’s toch nieuwe banen te creëren. Door onze grote collectiviteit worden de risico’s van het werkgeverschap vooraf bekend en ook draagbaar voor kleinere werkgevers die zich meer medewerkers in vaste dienst op dit moment domweg niet kunnen veroorloven.”