Terug naar overzicht

Prestatieloon, wat is het en wat levert het op?

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd en gedreven blijven? En hoe voorkom je dat medewerkers enkel werken om geld te verdienen? Een goede HR cyclus helpt. Door regelmatig met je medewerkers in gesprek te gaan weet je wat er speelt. Maar heb je ook ooit nagedacht over prestatieloon?

Wat is prestatieloon?

Prestatieloon of prestatiebeloning betekent, zoals het woord al doet vermoeden, dat je een werknemer extra beloont voor een geleverde prestatie. Er zijn een aantal verschillende vormen van prestatieloon. Je kunt kiezen voor een volledig variabel salaris, afhankelijk van de prestatie. Stukloon is hier een voorbeeld van. Of je kiest voor een combinatie van een vast basissalaris aangevuld met een variabel salaris in de vorm van provisie, een bonus, winstdeling of een periodieke salarisverhoging. Ook kun je ervoor kiezen om je medewerkers te belonen middels een cadeau, het hoeft namelijk niet altijd een geldbedrag te zijn. Een kerstpakket of etentje na een hectische periode waarin je veel van je medewerkers hebt verwacht behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Wat zijn de voordelen van prestatiebeloning of prestatieloon?

  • Door je medewerkers dat extraatje te gunnen in de vorm van een prestatiebeloning, erken je het harde werk en de inzet van je medewerkers. Hierdoor zijn zij eerder bereid wat extra’s voor jou te doen als jij dat ook voor hen doet
  • Middels een prestatiebeloning betrek je medewerker ook meer bij de overkoepelende doelen van het bedrijf.
  • Ook geef je een medewerker meer ruimte om invulling te geven aan zijn functie. Tijdens de ontwikkelgesprekken in de HR cyclus kun je een medewerker vragen naar eigen doelstellingen binnen of buiten zijn functie en daar een beloning aan koppelen. Zo ontwikkelt een medewerker zich tot een ervaren werknemer die werkt in zijn kracht.
  • En er is minder sprake van hiërarchie op basis van functies en de bijhorende salarisschaal. Werknemers worden immers zelf verantwoordelijk voor de hoogte van hun salaris.

 
Wat zijn de nadelen?

  • Als je kiest voor een individuele prestatiebeloning kunnen er grote verschillen ontstaan tussen medewerkers onderling. Zo kan medewerker x een stuk meer verdienen dan medewerker y met dezelfde functie en hetzelfde aantal gewerkte uren.
  • Ook kan een medewerker alles op alles zetten om een target te behalen, ook als dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Wees hier dus ook scherp op.
  • Sommige werknemers zullen meer werkdruk ervaren wanneer de hoogte van hun salaris afhankelijk is van hun prestaties. Wat nu als het een maandje wat minder lekker loopt op het werk?
  • Enorme prestatiebeloningen kunnen ten koste gaan van je winst. Zorg dus dat de beloning altijd in balans is met je winst. Wat leveren de beoogde targets op? En welk percentage/bedrag kun je daarvan uitkeren aan je medewerker(s)?

 

Tip van onze HR specialisten: maak het transparant, meetbaar en eerlijk

Maak geen geheim van prestatiebeloning. Bespreek vooraf de omvang van de beloning en koppel duidelijke, meetbare doelen aan individuele targets. Zo is het inzichtelijk voor iedereen of een doel wel of niet behaald wordt en voorkom je dat je je achteraf moet verantwoorden voor een toegekende beloning. Bedenk ook welke vorm van prestatiebeloning het best past bij jouw bedrijf en of iedereen hiervan profiteert, van office manager tot verkoopmedewerker.

Wil je concreet aan de slag met prestatiebeloningen en kun je daar hulp bij gebruiken? Neem gerust contact op met onze HR specialisten Malaika van den Eijnde en Anke van Alst via 0492 – 388 888 of hr@please.nl. Zij helpen je graag!