Terug naar overzicht

Please wil nieuwe branchevereniging payrollers

Please pleit voor een nieuwe branchevereniging payrollers. Zij heeft een aantal vooraanstaande aanbieders van payroll-diensten benaderd over de oprichting van een alternatieve belangenvereniging. Bij de landelijke payroller leeft grote onvrede over de wijze waarop de vereniging voor payroll-organisaties VPO de payroll-branche vertegenwoordigt. Volgens Please is payrolling inmiddels een breed door werkgevers en werknemers gewaardeerde contractvorm, maar blijven zelfs de professionele aanbieders last houden van een negatieve beeldvorming. De VPO lijkt daarmee onvoldoende in staat de specifieke voordelen van flexibele arbeidscontracten voor het voetlicht te brengen.

Het aantal payroll-contracten in Nederland groeit snel: op dit moment worden er al een kleine 200.000 medewerkers op deze wijze verloond. Toch blijven de vakbonden in de discussies over flexibele arbeid en de hervorming van arbeidsmarkt payrolling voorstellen als een uitgeklede en inferieure versie van het meer geaccepteerde uitzendwerk. Met name het feit dat payroll-medewerkers minder ontslagbescherming hebben dan personeel in vaste dienst kleurt de toon van het debat negatief.

VPO laat steken vallen

Volgens Please-directeur Hans van de Ven heeft de eigen branchevereniging VPO de afgelopen tijd grote steken laten vallen als het gaat om het corrigeren van misvattingen en vooroordelen. “Het beeld wordt gewekt dat payrolling vooral wordt ingezet door grote ondernemingen die hun werkgeversrisico’s willen beperken. De realiteit is dat payrolling in de eerste plaats een oplossing is voor mkb bedrijven die hun werkgeverschap willen professionaliseren op het gebied van loonadministratie, re-integratie en juridische ondersteuning. Wij nemen de risico’s van uitval en economische tegenslag over van een grote groep kleinere bedrijven, en helpen daarmee banen te scheppen die er zonder overdracht van die arbeidsmarktrisico’s niet geweest zouden zijn. Dat horen wij totaal niet terug in de discussie”, aldus Van de Ven.

Uitzendwerk en payrolling zijn complementair

Het stoort Please ook dat de VPO niet goed duidelijk weet te maken wat het verschil is tussen uitzenden en payrollen. Van de Ven: “Uitzendwerk en payrolling zijn complementair in de markt voor flexibele arbeid. Bij uitzendwerk staat het flexibel vervullen van de functie voorop. Payrolling is juist gebouwd rond de relatie met de medewerker, die het bedrijf zelf selecteert en direct aanstuurt. Omdat wij alleen de juridische en administratieve aspecten van het werknemerschap overnemen, zijn onze diensten goedkoper dan die van uitzendbureaus die ook de selectie, opleiding en vervanging van werknemers voor hun rekening nemen. Dat kostenverschil zegt dus niets over de geboden kwaliteit, maar alleen over de mate van uitbesteding.”

Payrolling heeft de toekomst

Van de Ven is ervan overtuigd dat payrolling de toekomst heeft en dat een nieuwe branchevereniging uiteindelijk beter in staat zal zijn het negatieve beeld over deze vorm van flexibele arbeid bij te sturen. “Juist nu er in de Stichting van de Arbeid en in de Tweede Kamer gediscussieerd wordt over flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat negatieve beeld bij te stellen. Wij hebben een eigen CAO die superieur is aan die van de uitzendbranche, wij zijn ISO9001, NEN4400-1 en SNA gecertificeerd en we hebben een transparante relatie met de belastingdienst. Andere vooraanstaande payrollbedrijven bieden een overeenkomstige dienstverlening. Onze bedrijfstak groeit snel en heeft behoefte aan verdere verbetering van processen en prestaties, niet aan verdediging van ons bestaansrecht.”