Terug naar overzicht

Please voorziet groeispurt flexcontracten in mkb

De totale omzet van Please is in 2013 gestegen met 18% ten opzichte van 2012. Daarmee realiseerde we voor het derde opeenvolgende jaar een sterke omzetgroei. Vooral in de horeca groeide we flink (+17%) ten opzichte van 2012. Ook in overige branches zoals de detailhandel (+3%) zagen we groei. In de bouw liep de omzet terug met 11%.

Binnen de bouw verwachten we vooralsnog dat de markt die nu al aantrekt, volgend jaar nog positiever zal ogen. We zien nu al een sterke groei van flexibele contractvormen op de gehele arbeidsmarkt en voorzien voor 2014 een ware groeispurt aan flexcontracten bij mkb-bedrijven.

Flexibele contractvormen

Flexibele contractvormen zoals payroll contracten liggen nog altijd onder vuur van politieke partijen en vakbonden. Toch is er in veel branches een sterke vraag naar flexibele arbeid. Zo blijkt uit recent onderzoek van Ecorys in opdracht van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dat ruim de helft van de bedrijven (53%) van plan is de komende 2 jaar meer flexibele contracten te hanteren.

Hans van de Ven, directeur van Please, licht toe: “Dit zijn feiten die niet genegeerd kunnen worden. Dat Please wederom sterk gegroeid is toont ook aan hoe mkb-ondernemers zitten te springen om flexibele arbeid. Jammer genoeg luistert de politiek nog altijd te weinig naar deze behoefte en wordt de mkb’er vooral getergd door nog meer opgelegde regels. We zouden deze partijen graag doen inzien dat de arbeidsmarkt nooit meer zal worden zoals hij twintig jaar geleden was.” Op dit moment werken we aan een whitepaper waarin experts hun visie geven op een geheel nieuwe inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt. We verwacht de resultaten van deze whitepaper dit voorjaar te presenteren.

Sterke groei in diverse branches

De 3 grootste branches waarin wij opereren zijn de bouw (13%), de horeca (12%) en de detailhandel (7%).  We richten ons vooral op kleine bedrijven die zelf niet de capaciteit hebben om de steeds complexer wordende regelgeving te volgen en correct uit te voeren. Met name in de horecabranche nam het gebruik van payrolling in 2013 sterk toe.

Ook zien we een groei in de ondersteuning van de administratieve taken voor gespecialiseerde werving- en selectiebureaus. De behoefte bij deze bureaus is groot om vooral te concentreren op datgene waar ze goed in zijn, namelijk de werving en selectie en het daadwerkelijk uitzenden van personeel. Wij verzorgen in dat geval de backoffice en nemen de administratieve lasten van de bureaus over om ze te ontzorgen. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld de volledige salarisadministratie.

De bouwsector laat een wisselend beeld zien. Over de hele linie zien we een teruggang in opdrachten in deze sector (-11%). Opdrachtgevers bezuinigen bij terugloop van de omzet als eerste op personeel. Echter de bouwbedrijven die bij ons payrollen, beleven inmiddels een voorzichtige opleving en groei. Ruim de helft van deze opdrachtgevers realiseerde in 2013 meer omzet dan in 2012.

Hoge tevredenheid bij klanten en medewerkers

In de afgelopen 14 jaar groeiden we uit tot een van de grootste payroll organisaties van Nederland. Het aantal opdrachtgevers nam in 2013 met 8% toe tot 759. Het aantal Please-medewerkers steeg met 21,5% ten opzichte van 2012 naar ruim 7.900. Gemiddeld gaven opdrachtgevers ons een 8,5 als rapportcijfer voor de dienstverlening in 2013. Ook onze medewerkers zijn ruimschoots tevreden en beoordelen Please gemiddeld met een 8.

Nieuwe cao

In 2013 sloten we een nieuwe cao af waarin alle rechten en plichten van de werkgever en de werknemer zijn opgeschreven. Hoewel onze werknemers bij veel verschillende bedrijven werkzaam zijn, is de cao voor alle medewerkers van toepassing. De cao van Please bevat een goede pensioenvoorziening, die minimaal gelijkwaardig en op sommige punten zelfs beter is dan de bedrijfstakpensioenregeling in de uitzend- en payroll branche. Ook bevat de cao een uitgebreid pakket  van collectieve personeelsvoorzieningen voor de werknemers. Het gaat daarbij om voorzieningen als een jubileumuitkering en een collectieve ziektekostenverzekering.