Terug naar overzicht

Please tekent convenant horizontaal toezicht

Please, payrollspecialist voor het MKB in Nederland, tekende dinsdag een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst. Dit officiële samenwerkingsverband tussen beide partijen biedt grote voordelen voor de slagvaardigheid en efficiency voor zowel Please als de Belastingdienst. Het overleg dat altijd al plaatsvond tussen beide partijen, krijgt door de ondertekening van het convenant nu een structureel karakter.

Een convenant horizontaal toezicht draait om wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Met het convenant hebben Please en de Belastingdienst het vertrouwen in elkaar uitgesproken en zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop beide partijen het aangifteproces inrichten.

Naleving fiscale regels

De Belastingdienst constateert bij Please de juiste houding en gedrag als het gaat om naleving van de fiscale regels, bijvoorbeeld bij de afdracht van loonbelasting. Door vooroverleg te voeren over fiscale regels kan de Belastingdienst de controles bij Please achteraf beperken. Zo kunnen aangiftes sneller worden afgehandeld en kan besluitvorming over contracten met opdrachtgevers sneller plaatsvinden.

Vertrouwensband

“We hebben een goede en stabiele vertrouwensband opgebouwd met de Belastingdienst. Omdat we voor onze opdrachtgevers en hun medewerkers vaak beroep moeten doen op de Belastingdienst, zijn we heel content met deze ontwikkeling. Dit convenant zal onze efficiency en slagvaardigheid sterk vergroten”, aldus directeur Jan Franken van Please.