Terug naar overzicht

Please sluit nieuwe cao af

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de herziening van onze collectieve arbeidsovereenkomst (cao), die eind september 2013 afliep. De nieuwe cao, die per 1 oktober officieel is ingegaan, bevat geen ingrijpende wijzigingen. Wel is het document duidelijker geformuleerd, waardoor de cao begrijpelijk is gemaakt voor een grote groep mensen. Please was in 2002 één van de eerste payroll organisaties die een cao afsloot voor haar werknemers.

In de cao staan traditiegetrouw alle rechten en plichten van de werkgever en de werknemer opgeschreven. Hoewel onze werknemers bij veel verschillende bedrijven werkzaam zijn, is de cao die de payroll organisatie heeft opgesteld voor alle medewerkers van toepassing. Werkgevers kunnen enkel in het voordeel van de werknemer afwijken van deze cao

De cao van Please bevat een goede pensioenvoorziening, die zich kan meten met de pensioenfondsen in de payroll branche. Ook bevat de cao een uitgebreid pakket  van collectieve personeelsvoorzieningen voor de werknemers. Het gaat daarbij om voorzieningen als een jubileumuitkering en een collectieve ziektekostenverzekering. Buiten de cao bieden wij daarnaast collectiviteitskortingen op bijvoorbeeld scholing.

Extra flexibiliteit

Ook voor werkgevers is de cao een duidelijk document waar ze naar terug kunnen grijpen.  Bijzonder aan de cao van Please is de extra flexibiliteit die deze biedt als het gaat om het aanbieden van arbeidscontracten. Het is bij ons mogelijk om maximaal 8 contracten in 4 jaar aan te bieden. Daarnaast mag het uitzendbeding 78 weken worden toegepast. Op deze manier kunnen mkb-bedrijven zonder te veel risico nieuw personeel aannemen voor nieuwe klussen.

Door deze maatregel kunnen werknemers sneller aan het werk worden gezet, zeker bij een weer aantrekkende economie.

“Ik ben trots dat het weer is gelukt om een goede cao af te sluiten voor onze werkgevers en werknemers”,  zegt Hans van de Ven, directeur. “Dit biedt ook mkb-bedrijven uit sectoren die normaal gesproken buiten de cao’s vallen de mogelijkheid om hun personeelszaken goed te organiseren. Een cao biedt duidelijkheid en beide partijen kunnen er altijd op teruggrijpen.”

Onze nieuwe cao is tot stand gekomen in samenwerking met vakbond ABW en is geldig tot en met 30 september 2015.