Terug naar overzicht

Please met pensioenen over naar Brand New Day

Please, een van de snelst groeiende payroll organisaties van Nederland, heeft besloten haar collectieve pensioenregeling met ingang van 2012 bij Brand New Day onder te brengen. Please wordt daarmee ‘launching partner’ van deze nieuwe premiepensioeninstelling (PPI), een samenwerkingsverband van Brand New Day en verzekeringsgroep ASR Nederland.

Volgens de directie van Please zal door de overstap de collectieve pensioenregeling voor de circa 3500 medewerkers  verder verbeteren (meer pensioen door lagere kosten), onder meer vanwege de hoge kwaliteit van het moderne administratiesysteem van Brand New Day.

Op zoek naar pensioenpartij

Please was al enige tijd op zoek naar een betrouwbare pensioenpartij, die een stuk beter dan de gevestigde orde, aansluit bij datgene wat de onderneming voor ogen staat, te weten flexibiliteit, transparant inzicht in kosten, kostenbeheersing en  een hoger pensioenrendement voor werknemers. We stoorde ons al jaren aan de veelal sterk verouderde administratiesystemen en bureaucratische processen van de reguliere pensioenverzekeraars.

Zorgvuldig onderzoek naar een betere uitvoerder voor het collectief pensioen leidde tot een intentieovereenkomst met Brand New Day, dat de beschikking heeft over een modern, flexibel en transparant administratiesysteem dat volledig voldoet aan de eisen van werkgevers, werknemers en Please.

Nog betere pensioenregeling

“De collectieve pensioenregeling uit de Please cao is nu al beter dan die van reguliere payroll medewerkers (StiPP) en zal door de samenwerking met Brand New Day nog beter worden”, aldus Please directeur Jan Franken. “De discussie over onduidelijke kosten en pensioenrendementen, mede door de AFM geïnitieerd,  is uiterst actueel en volop in het nieuws. Wij bieden samen met Brand New Day een pensioenregeling die minstens zo goed, zo niet beter is dan die van werknemers die bij een reguliere werkgever aan de slag zijn. De werknemers die via Please werkzaam zijn profiteren vanaf 1 januari 2012 van een nog beter pensioen. Dus zeker niet alleen de werkgevers hebben belang bij een payroll constructie, zoals de laatste tijd maar al te vaak wordt gesuggereerd.”

Beschikken over actuele informatie

Volgens Franken zal er in de toekomst vrijwel geen vertraging meer optreden in de verwerking van administratieve gegevens waardoor deelnemers altijd over actuele informatie beschikken omtrent hun pensioenopbouw. Andere belangrijke overwegingen waren de betrouwbaarheid van de Brand New Day-organisatie en het veilige beheer van de opgebouwde kapitalen. “Door de aanzienlijk lagere kosten van Brand New Day bouwen onze medewerkers tevens meer pensioen op voor later.”

BND ingenomen met partner Please

Brand New Day, dat naar verwachting snel de vergunning voor premiepensioeninstelling zal ontvangen om collectieve pensioenen te kunnen aanbieden, is op haar beurt zeer ingenomen met Please als ‘launching partner’. “Please kent als payroll organisatie alle mogelijke vormen van salariëring en vormt als zodanig een doorsnede van de hele markt. We kunnen met hen bewijzen dat onze systemen elke collectieve pensioenregeling kunnen verwerken”, aldus Kalo Bagijn van Brand New Day.