Terug naar overzicht

Pensioen voor je medewerkers? Hier moet je op letten!

Als je personeel gaat aannemen komt het vraagstuk ‘pensioen’ vanzelf voorbij. Wat zijn je verplichtingen als werkgever met betrekking tot pensioen voor je werknemers? En waar moet je op letten bij het kiezen van een pensioenregeling?

Bedrijfstakpensioenfonds of cao

Allereerst is het belangrijk om te onderzoeken of jouw medewerkers onder een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) vallen. Als dat het geval is, ben je verplicht om het bijbehorende pensioenfonds aan te bieden aan je medewerkers. Via dit overzicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kun je eenvoudig checken of er voor jouw branche een verplichte pensioenregeling is. Ook kan het zijn dat bij cao is bepaald welk pensioen je voor je medewerker moet aanbieden.

Tip: Lees hier het interview met onze juriste Ilse Vermeulen over het wel of niet volgen van een cao.

Als er geen sprake is van een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds of cao, waarin een specifieke pensioenregeling is opgenomen, ben je niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden aan je medewerkers. De overheid biedt immers al een basispensioen aan iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt: de AOW. Desalniettemin getuigd het van goed werkgeverschap om je medewerkers een aanvullend pensioen te bieden.

 

Pensioenfonds of pensioenverzekeraar

Grote ondernemingen hebben de mogelijkheid om een ondernemingspensioenfonds op te richten. Dit is voor een mkb-ondernemer echter niet uitvoerbaar. Je kunt als mkb’er het beste kiezen om je aan te sluiten bij een algemeen pensioenfonds of een pensioenverzekering af te sluiten bij een pensioenverzekeraar. Evenals bij een pensioenfonds, int een pensioenverzekeraar premie waarmee belegd wordt. Met de waarde van de beleggingen betalen beiden de uit te keren pensioenen aan zijn deelnemers.

Echter bestaan er verschillen tussen de hoogte van de te betalen premies, de zekerheden van de pensioenuitkeringen en de regelingen die fondsen en verzekeraars aanbieden.

 

Eigen bijdrage medewerkers

Het is gebruikelijk dat je medewerkers zelf ook een gedeelte van de pensioenpremie betalen. Dit kun je inhouden op zijn salaris. Zo merkt de medewerker er eigenlijk vrij weinig van en is hij toch zeker van een pensioenopbouw. Als er sprake is van een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds is de eigen bijdrage van de medewerker aan de pensioenpremie ook bepaald. Als dit niet het geval is kies je zelf een percentage. Gebruikelijk is dan dat de medewerker tussen de 30 en 50 procent van de premie zelf bijdraagt.

 

Zorgplicht

Afsluitend is het belangrijk dat je je zorgplicht als werkgever, met het oog op het pensioen voor je medewerkers, goed naleeft. Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor de juiste informatievoorziening van je medewerkers ten overstaande van hun pensioen. Bij indiensttreding en uitdiensttreding én als er iets verandert, dien jij hen dit direct mede te delen. Het gaat immers over hún oudedag. Doe je dit niet, dan kun je in gebreke worden gesteld door de rechtbank en daar hangen soms nare en grote financiële gevolgen aan.

Indien je als onderneming niet verplicht bent een pensioenregeling te volgen, maar je toch een pensioenregeling voor je medewerker wenst, zorg dan dat je goed voorbereid je keuze maakt voor een pensioenregeling voor je medewerkers. Het is verstandig om een expert hierbij te betrekken. Neem bijvoorbeeld een pensioenadviseur in de arm.

Als je payrollt neemt het payrollbedrijf je alle pensioenzorgen uit handen. Wil je weten hoe? Neem gerust vrijblijvend contact op met onze adviseurs via 0492 388 888 of via info@please.nl.