Terug naar overzicht

Payrolling volgens het nieuwe kabinet

Een reactie van onze algemeen directeur Hans van de Ven 

“Voor ons is het regeerakkoord een beginpunt en zeker geen eindpunt. Er is ruimte voor overleg over de concrete uitwerking. Sterker nog: we hebben die inbreng van buiten nodig. De deur van de Trêveszaal staat op een ruime kier.” Zo luidt de regeringsverklaring van kabinet-Rutte III op 1 november 2017. Dat is mooi, want ik maak in deze blog graag gebruik van de gelegenheid opheldering te vragen over de plannen van het nieuwe kabinet met betrekking tot payrolling.

Vraagtekens

Beste heer Rutte, in uw regeerakkoord van 10 oktober jongstleden staat dat hervorming van de arbeidsmarkt één van de vier schaakborden is waarop het nieuwe kabinet gaat spelen. Werken moet lonen en werkgeverschap moet aantrekkelijk worden. Als algemeen directeur van een groot payrollbedrijf kan ik dat alleen maar toejuichen. Maar bij pagina 23 van uw regeerakkoord kan ik niet anders dan grote vraagtekens plaatsen. Ik ben blij dat u de behoefte aan onze dienstverlening erkent. Want, laten we eerlijk zijn, het werkgeverschap is onnodig ingewikkeld gemaakt. Maar toch bent u van plan om payrolling op de schop te gooien? Payrolling moet zich weer richten op het oorspronkelijke doel: ontzorging?

Uitzenden vs payrollen

Ik lees in het regeerakkoord: “uitzendwerk en detachering als zodanig staan niet ter discussie”. Het lijkt wel of het standpunt van het nieuwe kabinet ten aanzien van payrolling enkel gebaseerd is op de meningen van partijen die het hardst roepen tegen onze dienstverlening te zijn. Zij blazen incidenten uit onze branche op alsof die regel zouden zijn in plaats van uitzondering. Heeft u wel eens om de tafel gezeten met diverse payrollers? Weet u wat payrollbedrijven onderscheidt van uitzendbedrijven?

Payrollbedrijven hanteren minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als uitzendbedrijven.

Payrollbedrijven hanteren minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als uitzendbedrijven. Alleen verzorgen wij de werving en selectie niet, dit doet de ondernemer zelf. Alle bijkomende kosten van werving en selectie zijn dus niet inbegrepen in het payrolltarief, waardoor deze over het algemeen een stuk lager is dan het uitzendtarief dat werkgevers betalen op het uurloon van een medewerker. Het zijn als het ware de verzelfstandiging van een afdeling binnen het uitzendbedrijf en onderscheiden zich door specialisatie en vergaande automatisering van het – steeds complexer geworden – juridisch werkgeverschap.

Dus dat is de corebusiness van de payrollbranche. En nogmaals, wij hanteren dezelfde arbeidsvoorwaardelijke regels als de uitzendbranche. Daarnaast is het een publiek geheim dat uitzendbedrijven evengoed overgaan tot payrollen nadat een medewerker geruime tijd in dienst is bij dezelfde ondernemer. Het hoge uitzendtarief daalt dan omdat de gemaakte kosten voor werving en selectie zijn gedekt. In dat geval zijn payrollbedrijven en uitzendbedrijven zelfs volledig gelijk aan elkaar. Waarom staat de payrollbranche dan wel ter discussie?

Concurrentie op arbeidsvoorwaarden

De payrollbranche wordt in uw regeerakkoord onder andere beschuldigd van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Het is vreemd dat u de payrollbranche daarvan beschuldigd. Gezien het voorgaande zou u dan ook de uitzendbranche daarvan moeten beschuldigen. Volgens mij is het duidelijk dat niet een branche hiervoor verantwoordelijk is maar juist het bestaan van zoveel verschillende cao’s. Dat zorgt voor grote verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen mensen met dezelfde functie in verschillende branches. Leg dat maar eens uit! Veel van die cao’s worden ook nog middels een algemeen verbindend verklaring opgelegd aan partijen die niet eens een stem hebben gehad in het tot stand komen van die cao’s. (Van alle werknemers is 80% niet aangesloten bij een vakbond). Dat is in mijn ogen regelrechte betutteling en verstoort de marktwerking in ons land.

Feit: De mkb ondernemer zorgt voor ruim 70% van alle werkgelegenheid in Nederland.

Ontzorging

Tot slot: payrollbedrijven zoals Please doen al niets anders dan ondernemers ontzorgen. Hoe wil het nieuwe kabinet payrolling dan gaan “vormgeven zodat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers”? Is er in het kabinet wel voldoende kennis over de zorgen van de ondernemer? Is er bij de beleidsmakers überhaupt kennis op het gebied van werkgeven? Er wordt altijd gesproken over grote werkgevers als Shell en Philips, maar de mkb‘er wordt helemaal vergeten. En dat terwijl het midden- en kleinbedrijf voor ruim 70% van alle werkgelegenheid in Nederland zorgt.

De mkb-ondernemer heeft geen specialist in huis, maar besteedt alles al uit aan: een accountant, een salarisadministratiekantoor, een verzuimverzekeraar, een arbodienst en een jurist. De ondernemer moet naast het ondernemen nog zoveel ballen in de lucht houden en is desondanks alsnog overal zelf aansprakelijk voor. Een ondernemer die payrollt legt al deze zorgen bij het payrollbedrijf en betaalt één factuur in plaats van contacten te onderhouden bij wel 7 loketten.

Werkgeverschap onnodig ingewikkeld

Het is dus niet te ontkennen dat het werkgeverschap onnodig ingewikkeld is gemaakt. En daarin ontzorgt het payrollbedrijf de ondernemer. Maar eigenlijk is dat absurd. Eigenlijk zouden wij overbodig moeten zijn. Waarom wordt een ondernemer niet geholpen met het creëren van werkgelegenheid? De realiteit is dat een ondernemer juist daarin belemmerd wordt. Zij worden geconfronteerd met ingewikkelde wet- en regelgeving en als het onbedoeld mis gaat, ook nog hoge boetes.

Dus, meneer Rutte, wanneer schikt het?

Ik ben blij met uw uitnodiging om mee te denken over de concrete uitwerking van de kabinetsplannen. Ik accepteer deze uitnodiging dan ook graag! Dus, meneer Rutte, wanneer schikt het?

Hans van de Ven
Algemeen directeur Please