Overheid werkt creëren werkgelegenheid tegen

De uitslag van de verkiezingen zal volgens het merendeel van de Nederlandse mkb’ers het investeringsklimaat niet verslechteren, maar evenmin sterk verbeteren. Wel blijven er zorgen over de toenemende regeldruk. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Teamleader


Algemeen directeur Hans van de Ven van Please heeft een eigen visie op wat er zou moeten veranderen op het gebied van de arbeidsmarkt. Ook heeft hij een nuttige tip voor de formateurs.

Er is afgelopen kabinetsperiode veel te doen geweest over de arbeidsmarkt, vast en flex en de Wet Werk en Zekerheid. Gaat het de goede kant op? 
“Nee, niet echt. Ik stel vast dat we de afgelopen decennia een arbeidsmarktstelsel hebben gecreëerd met zoveel regels en zoveel uitzonderingen daarop, dat veel ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Het lijkt wel of de overheid met man en macht de arbeidsmarkt probeert te reguleren met wet- en regelgeving, maar tegelijkertijd – misschien onbedoeld, maar in ieder geval nogal naïef – elke ondernemer ontmoedigt om werkgever te worden. En dat komt de groei van de werkgelegenheid niet ten goede.”

Je zou kunnen zeggen: Wat is je probleem, als payroll organisatie verdien je daarmee toch je geld? Juist het feit dat ondernemers onzeker zijn over risico’s en geen weg meer zien in de regels, maakt dat payrollen een aantrekkelijk alternatief is. 
“Dat klopt, maar voor de economie als totaal zou het beter zijn als we naar serieus nieuwe modellen zouden gaan kijken. Een aantal jaar geleden heeft Please daar al een voorzet voor gedaan, in onze whitepaper ‘Het Werknemersbedrijf: een nieuwe benadering van flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt’. Dat ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog wel ergens in een lade, maar het heeft niets aan relevantie ingeboet.

Alleen: het vraagt om een soort revolutie om dit soort ideeën werkelijk te verwezenlijken. En zo’n revolutie komt er niet snel in een politiek stelsel dat drijft op coalities. Ik denk dus dat er ook het komend kabinet niet wezenlijk iets gaat veranderen.”

Intussen zien we in de politiek een sterke stroming om ook payrollen als oplossing onmogelijk te maken. 
“Klopt, en dat versterkt het beeld van een overheid die het creëren van werkgelegenheid probeert te ontmoedigen, terwijl ondernemers bijna tegen de stroom in proberen te ondernemen. Dat vind ik een vreemd beeld. Als overheid zou je elke ondernemer die ook maar één baan schept op het schild moeten hijsen, in plaats van hem met verplichtingen te overladen.

De regeling doorbetaling bij ziekte is daarvan een goed voorbeeld. Wij weten dat meer dan de helft van de verzuimgevallen op geen enkele manier gerelateerd zijn aan het werk. Ofwel: de werkgever treft geen enkele blaam, maar moet wel twee jaar opdraaien voor de kosten en de re-integratie. Dat is niet uit te leggen. Wat wij als payrollers doen, dat zou eigenlijk de overheid moeten doen. Dat gaat niet gebeuren, maar zo voel ik het wel.”

Nog tips voor de het nieuwe kabinet? 
” Ik zou heel erg voor een totale reset zijn van de wijze waarop we de arbeidsmarkt inrichten. We zijn nu zoveel jaren verder en het lijkt net alsof we er niets van leren. Geen enkel kabinet heeft het lef om er structureel iets aan te doen.

Onze adviseurs komen dagelijks bij ondernemers die overwegen om te gaan payrollen, wij horen zo wat hen belemmert om zelf werkgever te worden. Dus wij weten heel goed waar de schoen wringt. Ik vind het onbegrijpelijk dat we nog steeds allerlei systemen overeind houden, zoals het ingewikkelde ontslagrecht, terwijl we weten dat ze niet meer werken.

Een arbeidsrelatie kan niet met wet-of regelgeving behouden blijven als er geen werk meer is of de medewerker in kwestie niet functioneert. Dus ik zou zeggen: nodig eens wat echte praktijkexperts uit en laat die een presentatie geven. Het leidt misschien niet tot een harde reset, maar allicht tot een verstandiger Regeerakkoord.”

Meer weten over het Werknemersbedrijf? Bekijk de whitepaper en een animatie over het werknemersbedrijf online, waarin we uitleggen wat onze visie is op de arbeidsmarkt in 2020.

Gerelateerde artikelen

? | Please

Waarom is payroll interessant voor mkbers?

productiviteit medewerkers

Ook morgen als ondernemer nog in business, hoe doe je dat?

Succesfactoren familiebedrijf

Co-partner én ambassadeur van MKB Rotterdam Rijnmond