Ondernemers slecht geïnformeerd over Wet werk en zekerheid

De recent aangenomen Wet werk en zekerheid heeft belangrijke gevolgen voor het arbeidsrecht en de uitvoering daarvan door bedrijven vanaf 1 januari 2015. Drie vierde van de mkb-bedrijven in Nederland is echter niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte van wat er precies verandert, bijvoorbeeld als het gaat om ontslagrecht en het aantal tijdelijke arbeidscontracten dat een bedrijf mag uitgeven. 

Uit de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Please, blijkt dat veel bedrijven zich slecht laten informeren over de nieuwe wetgeving en daardoor op korte termijn geconfronteerd worden met de onverwachte en ongewenste gevolgen hiervan.  

Slechts 2 in plaats van 3 tijdelijke contracten

De Wet werk en zekerheid is door de politiek geïnitieerd met de gedachte om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. De Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord met de wet en dat betekent vanaf 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht. Payroll organisatie Please is van mening dat de wet het mkb in Nederland niet ten goede komt. mkb-bedrijven zullen flexwerkers nu juist sneller moeten laten gaan. Ondernemers kunnen medewerkers nu slechts 2 in plaats van 3 tijdelijke contracten aanbieden waardoor zij sneller voor de keuze komen te staan of ze hen een vast contract geven.

Verbazing over veelal positieve reacties

Hans van de Ven, directeur van Please: “We zijn verbaasd over de veelal positieve reacties uit de markt op de nieuwe Wet werk en zekerheid. Dat grote bedrijven blij zijn met de veranderde wetgeving is nog te begrijpen. Voor hen komt de versoepelde ontslagregeling als geroepen in het huidige economische klimaat dat nog steeds verre van voorspelbaar is. Maar wij merken bij onze opdrachtgevers dat zij zich niet beseffen wat de consequenties zijn van de nieuwe wet. Met als gevolg dat deze middelgrote en kleine ondernemingen straks geconfronteerd worden met keuzes waarvan ze nu nog niet inschatten dat ze die moeten maken. Ze zullen hun medewerkers sneller een vast contract moeten aanbieden of ze juist sneller moeten laten gaan. Simpelweg omdat ze het in het huidige klimaat niet kunnen veroorloven om vaste contracten aan te bieden. ”

64% Mkb niet op de hoogte van wijzigingen

1 op 10 mkb’ers (11%) is totaal niet op de hoogte van de aankomende wetswijzigingen ten aanzien van ontslagrecht en flexibele arbeid als gevolg van de aanname van de Wet werk en zekerheid. Maar liefst 64% van alle mkb-bedrijven is zich slechts gedeeltelijk bewust van wat er precies verandert in 2015. Een kwart van alle mkb-bedrijven geeft aan wel precies te weten wat er speelt als het gaat om de aankomende wetswijzigingen.

Als het gaat om de nieuwe transitievergoeding weet slechts 16% van alle mkb’ers wat deze inhoudt. 1 op de 3 mkb’ers (32%) is daarentegen totaal niet op de hoogte van de inhoud van de ontslagregeling. Vooral mkb bedrijven met 2 tot 5 medewerkers (38%) zijn niet op de hoogte van de inhoud. Mkb-bedrijven met 50 tot 250 medewerkers zijn beter geïnformeerd maar alsnog kan 21% niet uitleggen wat de nieuwe regeling exact behelst. Wat verder opvalt is dat bedrijven die geen payrolling inzetten (40%) niet op de hoogte zijn van wat de transitievergoeding inhoudt in vergelijking tot bedrijven die wel payrolling inzetten, daar is slechts 18% niet op de hoogte.

Doorvoeren nieuwe wet- en regelgeving

Bedrijven kunnen zich op een aantal manieren laten informeren over veranderde wet- en regelgeving. De meeste mkb’ers (38%) vertrouwen op externe berichtgeving en adviespartijen om op de hoogte te blijven. 35% informeert zich daarnaast of alleen via nieuwsbrieven en websites en nog eens 35% blijft op de hoogte via zijn netwerk en andere collega-ondernemers. 1 op 10 mkb’ers geeft aan moeite te hebben om op de hoogte te blijven van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ruim een derde van het mkb besteedt het doorvoeren van wetswijzigingen en nieuwe regels inzake personeel en dagelijkse bedrijfsvoering uit aan een gespecialiseerde partij. Anderzijds geeft iets meer dan een kwart van de mkb-bedrijven aan dit volledig zelf te doen.

Het werknemersbedrijf

Please presenteerde in mei 2014 een whitepaper met een nieuwe benadering van flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarin we vergaande voorstellen doen tot hervorming van de arbeidsmarkt. Kern van de plannen is de introductie van een nieuw intermediair, het werknemersbedrijf. Dit bedrijf kan voor een impuls op de banenmarkt zorgen en uitkomst bieden aan het mkb. In het werknemersbedrijf zijn de medewerkers in vaste dienst maar zij worden geplaatst bij mkb-bedrijven. Zo kan de ondernemer zich richten op zijn kerntaken.

Gerelateerde artikelen

Gebouw | Please

Please organiseert congres over werknemersbedrijf

Succesfactoren familiebedrijf

Hoe ga je om met ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Geluidsoverlast door jouw horecazaak voorkomen

Hoe beperk je ‘zomervakantiestress’?