Terug naar overzicht

Medewerkers tijdens de Ramadan

Het burgerlijk wetboek bepaalt dat werkgevers zich als ‘goed werkgever’ moeten gedragen. Wat dat precies is zegt de wet niet, maar wel dat je als werkgever zorgvuldig dient om te gaan met godsdienstige wensen van je werknemers. De Ramadan hoort hier dus ook bij. Heb je een medewerker die deelneemt aan de Ramadan? Dan is het verstandig om hier als goed werkgever van op de hoogte te zijn en rekening mee te houden. Please payroll geeft je enkele tips.

Wat houdt de Ramadan precies in?

Dit jaar vindt de Ramadan plaats van dinsdag 15 mei tot en met het Suikerfeest op donderdag 14 juni. Tijdens deze vastenmaand staan reiniging en bezinning centraal. Deelnemende moslims zullen daarom niet eten en drinken zolang de zon op is in Mekka, ruwweg van 04:00 uur tot 22:00 uur. Tijdens deze vastenperiode staan moslims in het bijzonder stil bij hun geloofsovertuiging door vaker in gebed te gaan. Op de 31e dag wordt de Ramadan afgesloten met het Suikerfeest, een feestelijk samenkomen van familie, vrienden en buren dat vaak enkele dagen duurt.

 

Wat als de medewerker verzwakt tijdens het werk?

Het vasten kan ervoor zorgen je medewerkers verzwakken, de werkdruk is natuurlijk onveranderd. Toch mag je je medewerkers niet belemmeren in het deelnemen aan de Ramadan. Ook mag je een medewerker niet aanzetten of onder druk zetten om te eten. Wel dien je volgens de arbowetgeving te zorgen dat je medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken. Zo kun je bijvoorbeeld rekening houden met de planning als je merkt dan een medewerker verzwakt. Werk je bijvoorbeeld met ploegen en nachtdiensten? Plan de medewerkers die deelnemen aan de Ramadan dan niet in tussen 22:00 uur en 4:00 uur.

 

Wat kun je nog meer doen als werkgever?

  • Geef medewerkers de ruimte om tijdens de Ramadan gespreid of op andere tijden pauze te houden.
  • Stimuleer collega’s die geen deelnemen aan de Ramadan de medewerkers die wel deelnemen te respecteren en waar nodig te helpen.
  • Informeer tijdig wie van je medewerkers deelneemt aan de Ramadan en pas de planning hierop aan.
  • Geef medewerkers die deelnemen aan de Ramadan, indien mogelijk, minder zware werkzaamheden.