Terug naar overzicht

Loonkostenvoordelen voor ondernemers

In Nederland bestaan er veel financiële regelingen voor werkgevers. Bijvoorbeeld voor ondernemers die iemand met een arbeidsbeperking, laag loon of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Wil jij geen loonkostenvoordelen mislopen? Please weet precies waar je recht op hebt!

Het is lang niet zo eenvoudig om op de hoogte te blijven van alle regelingen en vooral ook van de situaties waarin je als ondernemer recht hebt op subsidie, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson (*). Zo weet volgens de resultaten 36% van de Nederlandse werkgevers niet voor welke sociale verzekeringsregelingen (SV-regelingen) zij in aanmerking kunnen komen.

Bovendien zijn veel werkgevers vaak te laat. Zij controleren wel de mogelijkheden voor een SV-regeling, om er vervolgens achter de komen dat het recht op een subsidie alweer verlopen is. Volgens Please is dit zonde en onnodig. Wij monitoren dan ook continu de mogelijkheden voor financiële tegemoetkomingen en de actuele regelgevend en zetten drie belangrijke financiële regelingen op een rij:

1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 is het lage inkomensvoordeel ingevoerd. Dit is aantrekkelijk voor werkgevers met werknemers met een laag loon. Zij kunnen namelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon per uur verdienen en jaarlijks minimaal 1248 uur werken.

2. No-risk

De no-riskpolis is een regeling voor werkgevers die werknemers in dienst nemen die bijvoorbeeld een arbeidshandicap of ziekte hebben. Wanneer deze werknemer ziek wordt, kan de werkgever een ziektewet-uitkering van het UWV krijgen. Hij/zij hoeft dan geen loon door te betalen bij ziekte van deze werknemer. De no-riskpolis is er voor verschillende doelgroepen. Wil je weten of voor jouw werknemer(s) een no-riskpolis geldt? Neem dan gerust contact op met Please. Of lees meer over deze no-risk polis op de website van het UWV.

3. Loonkostensubsidie en loondispensatie

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie van de gemeente krijgen als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Dit is geregeld in de Participatiewet, die zegt dat gemeenten verantwoordelijk zijn om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Loonkostensubsidie is een tegemoetkoming van de gemeente voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

Voor mensen die een Wajong-uitkering hebben, kunnen werkgevers loondispensatie aanvragen bij het UWV, indien de werknemer een beperkte arbeidscapaciteit heeft. Met deze regeling hoeft een werkgever minder loon te betalen aan werknemers met een Wajong-uitkering. De maatregel moet de arbeids(re-)integratie van Wajongers bevorderen.

(*)Willis Towers Watson is een wereldwijd opererend consultancybedrijf dat organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Het volledige onderzoek is te downloaden op de website.

Wij begrijpen heel goed dat je als ondernemer niet bovenop de actuele wet- en regelgeving zit en het je vaak aan tijd en kennis ontbreekt om precies te weten welke financiële voordelen je kunt genieten. Benieuwd welke voordelen voor jou gelden? Neem dan contact op met één van onze experts.