Terug naar overzicht

Juriste Please over de bekendmaking details NOW-regeling

De details van de NOW-regeling zijn bekend. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in samenwerking met het UWV een ongekende prestatie geleverd om binnen 2 weken deze regeling up and running te krijgen. Wij vroegen onze juriste naar de belangrijkste details van de NOW-regeling.

Ilse, de hamvraag; wanneer kunnen getroffen ondernemers de aanvraag voor de NOW-regeling indienen?

Hoogstwaarschijnlijk vanaf maandag 6 april. De NOW-regeling is klaar. Dat kondigden Koolmees en Paling dinsdagmorgen 31 maart aan. Maar om ervoor te zorgen dat het systeem de (naar verwachting) grote belasting aan kan, gaat het loket pas op maandag 6 april open. Deze week gebruikt het UWV om het systeem te testen. Begrijpelijk, want eenzelfde situatie als afgelopen weekend willen we voorkomen. Toen ging het noodloket via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) open voor getroffen ondernemers. Zij kunnen een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- aanvragen. Echter is de site nog steeds verminderd bereikbaar door grote drukte.’

Wie komt in aanmerking voor de NOW-regeling?

‘De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bedoeld voor bedrijven die, door de coronacrisis minimaal 20% omzetverlies lijden. Door een aanvraag voor de NOW-regeling te doen ontvangen deze bedrijven een gedeelte van hun loonkosten zodat ze hun personeel kunnen blijven betalen.

Hoe dien je een aanvraag voor de NOW-regeling in?

‘Dat doe je vanaf 6 april via een speciaal loket van het UWV. Je geeft dan je verwachte omzetverlies aan voor de periode van 1 maart 2020 tot 31 mei 2020. Dat bereken je door de (verwachte) omzet van deze maanden af te zetten tegen ¼ van je omzet van 2019. Indien je 100% omzetverlies lijdt ontvang je 90% van je totale loonsom over deze periode*. Lijd je 50% omzetverlies, dan ontvang je 45%, lijd je 25% omzetverlies dan ontvang je 20%.’

Voor sommige ondernemers staat het water al aan de lippen. Wanneer staat de compensatie op hun bankrekening?

‘Dat klopt. Veel ondernemers hebben het salaris van maart uitbetaald terwijl ze hun omzet terug zagen vallen, in sommige gevallen tot nul. Het streven van de overheid is dan ook binnen 2-3 weken na het indienen van de aanvragen het voorschot uit te betalen. Zo kunnen ondernemers de salarissen van april ook gewoon uitbetalen aan hun personeel. Het voorschot bedraagt 80% van het uit te keren bedrag en je ontvangt het in 3 termijnen.’

Je krijgt dus niet ineens het volledige bedrag. Maar wat nu als je geschatte omzetverlies hoger blijkt te zijn (of lager)?

‘Het is natuurlijk moeilijk in te schatten hoe je omzet eruitziet in april of mei. Dat is sterk afhankelijk van het wel of niet verlengen van de genomen coronamaatregelen na 28 april. Daarom is besloten dat je binnen 24 weken na aanvraag van de NOW-regeling een accountantsverklaring dient aan te leveren. Hieruit blijken je feitelijke omzetverlies en loonkosten. Op basis daarvoor volgt een naheffing (terugbetaling) of nabetaling. Dit ontvang je binnen 22 weken nadat je de accountantsverklaring hebt ingediend.’

Oké, helder. Maar wat als de gevolgen van de coronacrisis later pas drukken op je omzet? Bijvoorbeeld omdat je te maken hebt met seizoensinvloeden.

‘Helaas houdt de NOW geen rekening met seizoensinvloeden of branche specifieke zaken. Deze regeling dient ondernemers zo snel mogelijk te helpen. Maatwerk is daarom geen optie, dan wordt het te complex. Wel hebben werkgevers de mogelijkheid om te kiezen of ze de omzetdaling gebruiken over de meetperiode van 3 maanden vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Op deze manier kunnen werkgevers waarbij de omzetdaling pas later intreedt, ook gebruikmaken van de NOW-regeling. Zij dienen dit overigens wel meteen bij de aanvraag kenbaar te maken.

En hoe werkt de NOW-regeling voor bedrijven in de uitzend-/payrollbranche, zoals Please?

‘Ondernemers die personeel inlenen op uitzend-/payrollbasis hoeven zelf geen aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen. Dat doet het uitzend-/payrollbedrijf. We weten nu dat de regeling geldt voor alle werknemers, ook flexkrachten. De contractsoort is niet van invloed. Ook weten we dat deze regeling ook werkgeverspremies en eventuele pensioenpremie en vakantiegeld (deels) dekt. Hoe andere bedrijven in onze branche nu gaan handelen kan ik niet zeggen. Binnen Please zijn we nu aan het inventariseren en rekenen geslagen zodat we onze (getroffen) opdrachtgevers kunnen compenseren. Dat zal zeker wat tijd vergen, maar we doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te regelen.’

 

* Het voorschot wordt berekend op basis van de loonsom in januari 2020. Let wel, hierop zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de Rijksoverheid.