Terug naar overzicht

Het volgen van een cao, hoe werkt dat?

Wat betekent een cao voor een ondernemer? Ben je verplicht alle afspraken uit de cao over te nemen? Hoe werkt dat met eventuele veranderingen? Wat als je je niet houdt aan de cao? En hoe werkt dat als je payrollt? Een hoop belangrijke vragen voor jou als ondernemer die onze juriste, Ilse Vermeulen, graag beantwoordt.

Ilse, wat is een cao precies?

“Een collectieve arbeidsovereenkomst is een verzameling van afspraken tussen werkgever(s) en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Een cao kan gelden voor één specifieke onderneming of voor een hele branche, zoals de cao bouw & infra of de horeca-cao.”

Hoe weet je of een bedrijfstak-cao op je bedrijf van toepassing is?

“Dat ligt aan de bedrijfsactiviteiten van je onderneming. Als je bedrijfsactiviteiten vallen onder de werkingssfeer van een cao, ben je in sommige situaties verplicht deze afspraken te volgen.

Soms is het moeilijk om precies te definiëren of je onder de werkingssfeer van een cao valt, bijvoorbeeld wanneer je meerdere activiteiten uitvoert. Hoe weet je dan welke cao op jouw onderneming van toepassing is? In de meeste gevallen dient dan te worden beoordeeld wat de hoofdactiviteit van de onderneming is. Het kan ook zijn dat jouw concern uit meerdere vennootschappen (met andere activiteiten) bestaat. In dit geval dient per vennootschap vastgesteld te worden of je een bepaalde cao moet volgen.

Het kan ook zijn dat er in het geheel geen cao op jouw onderneming van toepassing is. In dat geval dien je altijd minimaal de arbeidsvoorwaarden te hanteren zoals deze in het burgerlijk wetboek zijn vastgelegd. Daarnaast kun je ook aanvullende afspraken maken in de vorm van een arbeidsvoorwaardenregeling.”

Wanneer ben je verplicht een cao te volgen?

“Er zijn 3 situaties wanneer je verplicht bent een cao te volgen:

  1. Als jij als werkgever een ondernemings-cao hebt gesloten met een werknemersvereniging
  2. Als je lid bent van een werkgeversvereniging die betrokken is geweest bij de totstandkoming van een bedrijfstak-cao
  3. Zodra de bedrijfstak-cao waar jouw bedrijfsactiviteiten onder vallen Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als een cao op je bedrijf van toepassing is, ben je verplicht om álle afspraken na te leven. Doe je dit niet, dan riskeer je een loonvordering van een medewerker of een boete van het controlerend orgaan binnen jouw branche of het ministerie SZW. Dat wil je natuurlijk voorkomen!”

Maar hoe blijf je als ondernemer op de hoogte van alle wijzigingen op het gebied van cao’s?

“Ik kan me voorstellen dat dat soms lastig is, maar als ondernemer ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Een kleine wijziging kan soms van grote invloed zijn. Het is dan ook belangrijk om dit goed in de gaten te houden. Als je bent aangesloten bij een werkgeversvereniging zullen zij je berichten over wijzigingen. Ben je dit niet, dan kun je het beste branche sites, collega-ondernemers en de Staatscourant raadplegen. Als je payrollt deel je de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van wijzigingen op grond van de cao met je payroll partner. Bij Please kijken we samen met de ondernemer naar de cao die van toepassing is, dit is namelijk belangrijk om de juiste inlenersbeloning toe te passen.”

Wat is de inlenersbeloning?

“Nou, alle bedrijven in de uitzendbranche zijn verplicht de cao voor uitzendkrachten (ABU) te volgen. Deze cao kent de inlenersbeloning. Deze stelt uitzenders verplicht om bepaalde punten over te nemen uit de cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling die op jouw onderneming van toepassing zijn. Zo worden medewerkers die uitzendbasis werken, op gelijke wijze beloond als wanneer ze direct bij jou in dienst zouden zijn. De inlenersbeloning is van toepassing op zaken als loon, loonsverhogingen, adv, toeslagen en netto vergoedingen.

Wat is het verschil tussen een willekeurige branche cao en de ABU cao?

“Veel cao’s lijken op elkaar, maar de ABU cao staat echt op zichzelf en is ook vrij ingewikkeld. Op sommige punten wijkt de cao ten voordele van de medewerker af van het wettelijk minimale, maar in andere gevallen weer ten nadele van de medewerker. Zo biedt de ABU cao bijvoorbeeld een ruimere keuze voor het toepassen van flexibele contracten. Anderzijds geldt bij ziekte een loondoorbetalingsplicht van 91%, terwijl slechts 70% conform wetgeving verplicht is. Uiteraard kent iedere cao zijn voor- en nadelen voor werkgever en werknemer. Dit is immers uitonderhandeld door werkgevers en werknemersverenigingen.”

Tot slot, heb je nog een laatste tip voor ondernemers met het oog op het volgen van een cao?

“Ja, zorg dat je op de hoogte bent van wijzigingen van de cao die geldt voor jouw onderneming. Het kan zijn dat je daardoor arbeidsvoorwaarden moet aanpassen, zoals loonschalen. Wij informeren onze klanten altijd voordat een cao AVV wordt en nemen de loonschalen met de ondernemer door. Daarnaast kunnen ze altijd bij ons terecht met vragen over de cao. Zo staat de ondernemer er nooit alleen voor.”

Ook benieuwd hoe samenwerken met Please jou helpt om altijd aan de cao te voldoen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 0492 388 888 of stuur ons een e-mail via info@please.nl