Terug naar overzicht

Het nieuwe regeerakkoord, dit verandert er voor ondernemers

Het gaat goed met de economie en het is tijd dat iedereen dat ook gaat merken in de portemonnee, zo concludeert Rutte III de formatieperiode. De nieuwe coalitie heeft Nederland lang in spanning gehouden. Maar de kogel is door de kerk en VVD, CDA, D66 en CU presenteerden vorige week hun langverwachte, en naar eigen zeggen ambitieuze, regeerakkoord. Ben je benieuwd wat het regeerakkoord in petto heeft voor ondernemers zoals jij? Wij sommen graag enkele hoofdpunten voor je op.

Werkgeverschap

 1. Loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 2 jaar naar 1 jaar
  Langdurige ziekte van een vaste werknemer is de grootste nachtmerrie voor iedere MKB-ondernemer. Maar daar komt nu verandering in. Kleine werkgevers, met maximaal 25 werknemers, mogen de zieke werknemer straks al na 1 jaar overdragen aan het UWV.
 2. Premiedifferentiatie WGA van 10 jaar naar 5 jaar
  Hierdoor drukken de kosten van de instroom in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) slechts 5 jaar op de premie die je als werkgever betaalt.
 3. Verlengde proeftijd
  Om een vast contract aantrekkelijker te maken, verruimt het nieuwe kabinet de proeftijd. Dit verschilt echter wel per contractduur. Bied je meteen een vast contract? Dan kun je een proeftijd hanteren van 5 maanden. Voor een contract van 2 jaar of meer geldt een maximale proeftijd van 3 maanden. Voor contracten korter dan 2 jaar verandert er niets.
 4.  Tot 3 jaar flexibele contracten
  De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt hiermee deels teruggedraaid. Als werkgever kun je je werknemers straks weer 3 contracten in 3 jaar aanbieden. Daarna volgt een vast contract. De tussenperiode van 6 maanden, voordat je opnieuw 3 contracten in 3 jaar mag aanbieden, blijft ongewijzigd.
 5. Versoepeling van het ontslagrecht
  Ook hier past de nieuwe regering de WWZ aan. Het nieuwe regeerakkoord moet het voor werkgevers mogelijk maken om ontslaggronden te stapelen, om zo de beslissing voor de rechter eenvoudiger te maken.
 6. Nieuwe regels voor transitievergoeding
  Werknemers hebben al vanaf de eerste maand van hun contract recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na 2 jaar. Daarentegen daalt de transitievergoeding bij aan arbeidsovereenkomst van langer dan 10 jaar naar 1/3 maandsalaris x het aantal gewerkte jaren. Nu is dat 1/2 maandsalaris. Als werkgever is het straks gemakkelijker om eventuele scholingskosten van de transitievergoeding in te houden. Ook wordt het voor kleine werkgevers gemakkelijker om compensatie voor transitievergoedingen te ontvangen van de overheid.
 7. Aanpassing nulurencontract
  De voorwaarden van een nulurencontract worden aangescherpt en vastgelegd. Hierdoor hoeft een medewerker met een nulurencontract (binnen een bepaalde termijn) geen gehoor te geven aan een oproep. Daarnaast betekent het afzeggen van een dienst niet dat er recht is op loon.
 8. Wet DBA gaat op de schop
  Een ZZP’er is pas een ZZP’er als er géén sprake is van een gezagsverhouding. Om hier zeker van te zijn wordt het begrip ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt en wordt er anders gecontroleerd. De nieuwe wet deelt ZZP’ers in 3 groepen:
  • Laag tarief: deze ZZP’er verdient minder dan 125% van het minimumloon én werkt langer dan 3 maanden in opdracht óf verricht reguliere bedrijfsactiviteiten. De opdrachtgever biedt in dit geval een arbeidsovereenkomst aan.
  • Midden tarief: deze ZZP’er verdient meer dan de 125% van het minimumloon. Hiervoor krijgt de opdrachtgever een ‘opdrachtgeversverklaring’ via een webmodule.
  • Hoog tarief: deze ZZP’er verdient meer dan €75 per uur én werkt minder dan 1 jaar in opdracht óf verricht geen reguliere bedrijfsactiviteiten. Voor deze groep heeft de regering een opt-out bedacht. Hierdoor hoef je je als ondernemer geen zorgen te maken over naheffing van loonbelasting.
 9. Kraamverlof verlengd
  Op dit moment hebben jouw werknemers recht op 2 dagen kraamverlof, ook wel vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Vanaf 1 januari 2019 hebben zij recht op 5 dagen betaald verlof. Per 1 juli 2020 kunnen zij ook 5 weken aanvullend verlof opnemen tegen een uitkering van het UWV van 70%.

Belastingstelsel

Ook is de nieuwe regering van plan om het huidige belastingstelsel flink onder handen te nemen. De uitvoer moet eenvoudiger en het moet kansen bieden voor ondernemers en werkenden. Daarom:

 1. Twee belastingschijven in plaats van vier
  Het huidige schijvenstelsel is onnodig ingewikkeld en moeilijk uit te voeren. Het regeerakkoord voor 2017-2021 pleit dan ook voor kleinere fiscale verschillen. Wat er concreet gaat veranderen zie je hieronder in afbeelding 1.
 2. Hogere algemene heffingskorting en arbeidskorting
  Rutte III wil werken lonend maken. Daarom ontvangen vooral werkenden meer korting op de af te dragen belastingen en premies.
 3. Vennootschapsbelasting daalt met 4%
  Tot 2021 daalt de vennootschapsbelasting, oftewel winstbelasting, stapsgewijs. In 2019 dalen de tarieven met 1%. In 2020 én 2021 nog eens met 1,5%. Dat brengt het lage tarief van 20% naar 16%. Het hoge tarief daalt van 25% naar 21%.
 4. Dividendbelasting wordt afgeschaft
  De 15% belasting die ondernemers voorheen afdroegen over het uitkeren van winst aan aandeelhouders komt te vervallen.
 5. Lage BTW-tarief gaat van 6% naar 9%
  Om alle belastingverlagingen te betalen, verhoogt de nieuwe coalitie het tarief op producten en diensten die in de eerste levensbehoefte voorzien. Denk hierbij aan eten, drinken en medicijnen, maar ook de fietsenmaker en de kapper moeten voortaan 9% BTW hanteren.

Afbeelding 1, bron: CBS

En nu?

Het akkoord tussen de regerende partijen is er. Nu nog een kabinet en een regeringsverklaring, en dan volgen eind oktober/begin november de debatten in de tweede kamer over de regeringsverklaring. Daarna kunnen het nieuwe kabinet en de tweede kamer pas echt aan het werk om de regeringsverklaring daadwerkelijk om te zetten in nieuwe wet- en regelgeving. Bovenstaande voorstellen zullen dan ook, naar alle waarschijnlijkheid, pas vanaf 2019 in werking treden.

Verder lezen? Lees ook de blog van algemeen directeur van Please – Hans van de Ven – over het mislukken van het polderoverlegOf het artikel: “Een zieke werknemer, wat nu?”, met uitleg van onze casemanager verzuim over het traject dat je nu als werkgever te wachten staat als een van je medewerkers langdurig ziek wordt.