Terug naar overzicht

Goede uitdiensttreding van je medewerker? Zo doe je dat!

Of een medewerker nu zelf besluit te gaan, hij of zij de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, de tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt of jij besluit de samenwerking te beëindigen, afscheid nemen van een medewerker is nooit leuk. Je hebt deze persoon destijds niet voor niets aangenomen. In het kader van goed werkgeverschap is het belangrijk om te investeren in een goede indiensttreding en te blijven investeren in je medewerker gedurende het dienstverband. Maar wist je dat het ook erg belangrijk én leerzaam is om te investeren in een goede uitdiensttreding? Als jij en je medewerker niet goed uit elkaar gaan kan dit een negatief beeld geven van je bedrijf, en dat wil je voorkomen! Wij beschrijven het proces van uitdiensttreding en geven je handige tips om op een goede manier afscheid te nemen van je werknemer.

De eindafrekening

Bij de beëindiging van een contract is het belangrijk om de balans op te maken van alle tegoeden waar de medewerker nog recht op heeft, denk aan vakantiedagen en vakantietoeslag. Houd ook rekening met eventuele bedragen die de medewerker nog moet betalen zoals studiekosten of schade en boetes van een lease of bedrijfsauto. Het totaalbedrag van alle plussen en minnen vormt de eindafrekening. Zorg voor een schriftelijke eindafrekening en neem deze op in je personeelsadministratie na jouw akkoord en dat van de medewerker. Een positief saldo neem je op bij de laatste loonperiode, voor een negatief saldo tref je een betaalregeling met de medewerker.

De teruggave van eventuele voorzieningen

Naast een eindafrekening maak je afspraken met je medewerker over de teruggave van de in bruikleen verstrekte goederen. Denk bijvoorbeeld aan sleutels van een kluisje of het bedrijf, gereedschap, laptop, mobiele telefoon en lease auto. Bespreek met je medewerker wanneer hij/zij de goederen inlevert en in welke staat.

Tijdelijk contact? Geef op tijd aan dat het contract beëindigd wordt

In 2015 en 2016 is het arbeidsrecht flink aangepast. Sinds 2015 geldt namelijk een aanzegtermijn van minimaal 1 maand voor tijdelijke contracten aangegaan voor 6 maanden of langer. Wist je bijvoorbeeld dat je als werkgever je medewerker maximaal één maandsalaris verschuldigd bent als je je niet aan deze aanzegtermijn houdt?

Vergeet de transitievergoeding niet!

Evenals de aanzegtermijn, is in 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Deze vergoeding geldt voor medewerkers die langer dan 2 jaar in dienst zijn en onvrijwillig uit dienst treden. Meer informatie over de transitievergoeding vind je in onze kennisbank, hier vind je ook een handige tool om de hoogte van de vergoeding te berekenen en lees je wanneer een medewerker wel of geen recht heeft op een transitievergoeding.

Tip! Voer een exitgesprek met je medewerker

Of je medewerker nu 6 jaar of 6 maanden voor je heeft gewerkt; plan een exitgesprek. Dit is het laatste formele gesprek vóórdat je medewerker vertrekt. Een goed exitgesprek draagt vaak bij aan een goed vertrek. Neem de tijd voor dit gesprek en luister naar wat je medewerker te vertellen heeft. Bespreek de loopbaan van je medewerker en achterhaal waarom de medewerker besloot te vertrekken (als dat het geval is uiteraard). Vraag hoe hij/zij de functie(s) en rol binnen het bedrijf heeft ervaren; wat was prettig en waar ligt ruimte voor verbetering? En last but not least: dóe iets met de feedback die je krijgt.

“Als je de goede vragen stelt krijg je waardevolle feedback. Het is een gemiste kans wanneer je deze feedback niet ter harte neemt om je bedrijfsvoering te verbeteren.” – Malaika van den Eijnde, HR specialiste Please

Nog een tip! Extra aandacht voor je medewerker

Als je bovenstaand proces hebt doorlopen ben je op de goede weg en heb je alle verplichtingen doorlopen. Maar zet ook even die extra stap. Bedank je medewerker voor de tijd dat hij/zij bij jou in dienst was en zorg voor een passend afscheidscadeau. Wat dacht je van een bloemetje of afscheidsborrel(tje)? En voor die ene medewerker die jaren trouwe dienst geleverd heeft, zorg je voor een blijvende herinnering of een getuigschrift. Zo verlaat de medewerker je organisatie met een goed gevoel.