Terug naar overzicht

Geopend tijdens een feestdag? Dit moet je weten

Op 1e Paasdag zaten we massaal aan de paasstol en op 2e Paasdag schuifelden we over de woonboulevards. Maar niet alleen de meubelgiganten openden hun deuren op 2e Paasdag. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor hun klanten te bedienen op een nationale vrije dag zoals 2e Paasdag. Maar hoe werkt dat precies met het inplannen en uitbetalen van je personeel? Kun je je personeel verplichten te werken op een nationale feestdag? En is er altijd sprake van een feestdagtoeslag? Please legt uit…

Zijn nationale feestdagen ook nationale vrije dagen?

We kennen in Nederland 11 officiële feestdagen. De komende periode staat in het teken van de voorjaarsfeestdagen. Deze volgend elkaar snel op, namelijk:

Goede Vrijdag – vrijdag 10 april 2020
1e Paasdag – zondag 12 april 2020
2e Paasdag – maandag 13 april 2020
Koningsdag – maandag 27 april 2020
Bevrijdingsdag – dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag – donderdag 21 mei 2020
1e Pinksterdag – zondag 31 mei 2020
2e Pinksterdag – maandag 1 juni 2020

Er is geen wet waarin is vastgelegd dat feestdagen ook per definitie erkende vrije dagen zijn. Dit wordt bepaald in een (branche)cao of arbeidsovereenkomst. Sluit jij de deuren tijdens een nationale feestdag, dan hebben je medewerkers geen kans om te werken en dus recht op een vrije dag zonder dat dit ten koste gaat van het verlofsaldo. Dit geldt alleen voor medewerkers die, normaal gesproken, op de desbetreffende dag zouden moeten werken. Als je wel geopend bent, maar de medewerker wil vrij op deze dag terwijl dat zijn of haar standaard werkdag is, dan dient de medewerker gewoon verlofuren in te leveren.

Wat zegt de wet over het openen/sluiten van je zaak?

Je medewerkers moeten dus gewoon komen werken op een feestdag? Nou, nee. Dat is toch iets genuanceerder. Er zijn namelijk wel andere wetten en regels waar je rekening mee dient te houden, zoals de cao, arbeidstijdenwet en de winkeltijdenwet voor winkeliers.

De winkeltijdenwet bepaalt dat winkels van maandag tot en met zaterdag tussen 6:00 uur en 22:00 uur geopend mogen zijn. Daarnaast gelden de bepalingen van de gemeente wat betreft koopzondagen. Als winkelier mag je dus niet zomaar je zaak openen op zondag. Wil je je winkel openen buiten de aangegeven tijden van de winkeltijdenwet, dan ben je aangewezen op een ontheffing van de gemeente.

Voor de horeca gelden uiteraard andere regels. Een horecagelegenheid is wettelijk niet gebonden aan vaste sluitingsdagen maar kent wel specifieke openings- en sluitingstijden, afhankelijk van de soort horecagelegenheid. Een ijssalon kent bijvoorbeeld vaak een andere sluitingstijd dan een snackbar of club.

Heb jij geen winkel of horecaonderneming? Dan zijn er geen wettelijke bepalingen wat betreft openings- en sluitingstijden. Je mag dus iedere dag van de week geopend zijn. Zorg er wel voor dat je de arbeidstijdenwet niet overschrijdt. Deze wet omschrijft de werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. Ook stelt deze wet dat werknemers niet op zondag hoeven te werken tenzij de sector of bepaalde omstandigheden werken op zondag verplichten. Denk aan de gezondheidszorg, politie, brandweer, industrie en horeca. Meer hierover lees je in het Arbeidstijdenbesluit.

Wil je hiervan afwijken en toch je bedrijf openen op zondag? Zorg er dan voor dat dit duidelijk is afgesproken en vastgelegd is in de arbeidsovereenkomst met je medewerkers. Vaak is ook toestemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig.

Wat zegt de cao?

Aangezien de wet weinig voorschrijft met betrekking tot het werken op feestdagen is het belangrijk om de geldende cao er op na te slaan. Ben je aangesloten bij een branchevereniging of is een cao algemeen verbindend verklaard (AVV)? Dan ben je verplicht om de bepalingen uit de cao over te nemen. Is er geen cao van toepassing op jouw bedrijf? Neem dan alle regels omtrent werk- en rusttijden op in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek van je medewerkers. Zo ben je onduidelijkheid of vragen van je personeel voor.

Feestdagtoeslag ja of nee?

Wettelijk ben je als werkgever niet verplicht een toeslag te betalen wanneer je medewerkers op een zon- of feestdag werken, behalve als dit bijvoorbeeld is opgenomen in een bedrijfsreglement, cao of individuele arbeidsovereenkomst. De cao horeca heeft bijvoorbeeld een compensatieregeling voor gewerkte uren tijdens feestdagen. Voor ieder gewerkt uur tijdens een feestdag heeft de medewerker recht op een extra vrij uur. Kan de medewerker deze extra vrije uren niet opnemen binnen 6 maanden, dan vervallen deze uren en krijgt hij een toeslag van 50% voor deze uren.

Hulp nodig?
We begrijpen dat het lastig is om op de hoogte te blijven van alle (veranderende) wet- en regelgeving omtrent vrije dagen, toeslagen en uurlonen. Kun je wel wat hulp gebruiken? Neem dan gerust eens contact op met onze adviseurs om te kijken hoe Please je hierin kan ontzorgen.