Terug naar overzicht

Forse stijging minimumjeugdloon per 1 juli 2017

Heb je personeel in dienst tussen de 18 en 22 jaar? Dan verandert er over enkele weken voor jou als ondernemer veel! Als gevolg van de wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), stijgen per 1 juli de loonkosten voor jong personeel van 18 tot en met 22 jaar fors!

Demissionair minister Asscher trekt hiermee de strop verder aan voor met name de horeca, detailhandel en supermarktbranche. Ondernemers in deze branches, die vooral jonge werknemers in dienst hebben, zien hun bruto loonkosten in de tweede helft van 2017 toenemen met 5 tot wel 18.7%.
De wetswijziging is van invloed op zo’n 1,8 miljoen banen en treft ongeveer de helft van alle werkgevers in Nederland. Wat houdt deze wijziging concreet in? En wat voor gevolgen heeft dit voor jou als ondernemer? Please zocht het uit.

Wat gaat er veranderen?

Asscher wil, net als in omringende Europese landen, jongeren vanaf 21 jaar een volwassen minimumloon bieden. Deze verhoging geeft jongeren een betere inkomenspositie en meer zelfstandigheid om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Deze verandering zal in fases ingevoerd worden. Te beginnen op 1 juli 2017, dan hebben ook 22-jarige werknemers recht op het wettelijk minimumloon. Hoe vertaalt zich dit? Naar een toename van €234,80 bruto per maand per 22-jarige fulltimer. Om te voorkomen dat het verschil met personeel jonger dan 22 jaar te groot wordt, gaat ook het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 21-jarigen omhoog. Een exact overzicht van de stijgende minimumlonen vind je hier.

Forse loonsverhogingen

Branches waarin veel jongeren werkzaam zijn staan niet te springen om deze forse loonsverhogingen en uiten hun zorgen. Blijven de stijgende kosten nog wel behapbaar? Wie gaat deze lasten dragen? De consument, de ondernemer of de overheid? Algemeen Directeur van Please, Hans van de Ven deelt de zorgen van de ondernemers in zijn blog “Over Formeren en Regeren”. Hij ziet met name de kleine ondernemer steeds verder wegzakken in de wirwar van regelgeving en de stijgende lasten en de ontmoediging om nog te ondernemen.

Bijzonder is dat ook de overheid vreest dat deze loonsverhogingen ervoor zorgen dat ondernemers niet langer kiezen voor 18 t/m 22 jarige werknemers, maar uitwijken naar nóg jongere krachten.

Compensatie

Om te voorkomen dat werkgevers hun personeel selecteren op basis van leeftijd én om werkgevers gedeeltelijk tegemoet te komen in de hoge loonkosten, heeft de overheid twee compensatieregelingen ontwikkeld:
1. Het lage-inkomensvoordeel (LIV), bedoeld voor werknemers vanaf 22 jaar en ouder.
2. Het minimumjeugdloonvoordeel, bedoeld voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar.

Het LIV kan oplopen tot €2000,- per werknemer per kalenderjaar en wordt automatisch uitbetaald door de Belastingdienst. Dit gebeurt uiterlijk september 2018 indien de aangifte juist en op tijd is gedaan. Het minimumjeugdloonvoordeel kan oplopen tot €3286,40 per werknemer per kalenderjaar, maar wordt pas uitgekeerd na de aangifte van 2018 (medio 2019). Staan je werknemers bij Please op de payroll? Dan ontvangen wij dit voordeel in eerste instantie. Echter betalen wij dit voordeel direct terug aan onze opdrachtgevers zodra wij dit van de overheid hebben ontvangen.

Beide compensatieregelingen hebben veel haken en ogen. Wil je weten aan welke voorwaarden jij en je medewerkers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze compensatieregelingen? Lees hier verder over het LIV en het minimumjeugdloonvoordeel.

Please begrijpt dat deze wetswijziging heel wat voeten in de aarde heeft en jou als ondernemer wellicht verontrust. Heb je aanvullend op dit artikel nog vragen? Dan beantwoorden wij deze graag. Onze relatiebeheerders staan voor je klaar via 0492 – 388 888 en nemen graag alle veranderingen met je door.