Terug naar overzicht

Flex moet verder aan banden volgens commissie Borstlap

Vanaf 1 september heeft politiek Den Haag haar werkzaamheden weer hervat. Grote kans dat ook de technische uitwerking van het eindrapport van de commissie Borstlap op de agenda staat. Maar wat staat er precies in het eindrapport en de technische uitwerking? En wat heeft dit voor invloed op (kleine) ondernemers? In deze blog vertel ik over enkele belangrijke en opvallende zaken uit het advies van de commissie Borstlap.

Eindrapport commissie Borstlap

In januari kwam de commissie Borstlap, officieel Commissie Regulering van werk, met haar eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’. Een half jaar later, vlak voor het zomerreces, volgde een technische uitwerking van dit eindrapport. Een 152 pagina’s tellend document over hoe de overheid het huidige beleid ten aanzien van werk zou kunnen herzien. Maar in plaats van verwachte vereenvoudigingen stel ik vast dat de meeste adviezen het werkgeven nog ingewikkelder zullen maken.

Wetswijziging onvermijdelijk

Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat dit rapport slechts een advies is, geen voorbereidende wetgeving. En als het komt tot een wetswijziging dan zal dat een taak zijn voor het volgende kabinet. Toch acht ik de kans groot dat er als gevolg van dit rapport wederom wetswijzigingen zullen volgen. De commissie en haar rapport worden namelijk hoog aangeslagen door zowel regering als oppositie. Daarnaast zijn sommige zaken redelijk snel in te voeren, zonder grote wetswijziging. Daarom vind ik dat we de aanbevelingen in dit rapport erg serieus moeten nemen.

“De commissie en haar rapport worden hoog aangeslagen door zowel regering als oppositie

Verdere toename druk op flex

Ik heb het rapport gelezen en bestudeerd en wat mij met name opvalt is dat de druk op flex, en met name oproepcontracten, blijft toenemen. Al jaren wil de overheid flex zoveel mogelijk ontmoedigen. Dat zagen we al met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), begin dit jaar. Maar als ik het adviesrapport van de commissie Borstlap lees, wordt flex in de toekomst nog verder beperkt en het werkgeverschap wederom complexer.

Gedifferentieerd minimumloon

Een voorbeeld hiervan is het voorstel voor een gedifferentieerd minimumloon op basis van de contractsoort. De WAB zorgde er al voor dat je als werkgever een hoge WW-premie afdraagt voor flexibele contracten en een lage WW-premie voor vaste contracten met vaste uren. Maar als het aan de commissie Borstlap ligt, betaal je medewerkers met een flexibel contract straks ook nog een hoger minimumloon dan medewerkers met een vast contract. Ter compensatie van de onzekerheid, net als de onregelmatigheidstoeslag voor medewerkers die onregelmatig werken. Op zich een goede ontwikkeling, maar is het haalbaar? Wil een medewerker nog wel een vast contract wanneer zijn loon daardoor daalt?

“Wil een medewerker nog wel een vast contract wanneer zijn loon daardoor daalt?

Ketenbepaling van 3 naar 2 jaar

Een ander advies van de commissie Borstlap is om – wederom –  de ketenbepaling terug te brengen naar 2 jaar. De WWZ kreeg in 2015 al veel kritiek toen de ketenbepaling van 3 naar 2 jaar ging. Het bevorderde niet, zoals gehoopt, het aanbieden van meer vaste contracten. Integendeel. Gelukkig draaide de WAB het begin dit jaar weer terug naar 3 jaar. De commissie Borstlap pleit weer voor een vast contract na 2 jaar tijdelijke contracten, maar dan wel met uitzondering van bepaalde sectoren. Tja, dat maakt het er dus ook niet makkelijker op.

En de permanente flexbehoefte dan?

Ook pleit de commissie voor maximaal 1 jaar loondoorbetaling bij ziekte, een gunstige ontwikkeling voor werkgevers. Het terugdringen van het uitzendbeding en het doorbetalen van een gemiddeld aantal gewerkte uren, ook als de medewerker niet kan werken; daar worden we dan weer minder vrolijk van. Blijkbaar is nog steeds het kwartje niet gevallen dat er in sommige branches een permanente behoefte is aan flex. Denk aan de evenementenbranche, land- en tuinbouw en de horeca. Het streven naar vastigheid in deze branches lijkt me een utopie.

“Blijkbaar is nog steeds het kwartje niet gevallen dat er in sommige branches een permanente behoefte is aan flex

Werkgeven wordt steeds complexer

Al met al wordt het er naar verwachting dus niet gemakkelijker op. Maar, net als het beperken van flex, is ook het steeds complexer worden van het werkgeverschap niet nieuw. Denk aan de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 2020. Maar wat wél opvallend is, is dat het de overheid niet lukt om de regelgeving minder complex te maken en beter toepasbaar op de wijzigende maatschappij.

Adviseur op het gebied van werkgeven

Het werkgeverschap wordt steeds ingewikkelder, moeilijk om zelf bij te houden. Iets wat je als kleine ondernemer vroeger nog zelf kon doen – tot op zekere hoogte – kost inmiddels te veel tijd én expertise. Een gespecialiseerde adviseur op het gebied van werkgeven is dan alles behalve een overbodige luxe. Ik ben benieuwd hoe de regering het eindrapport van de commissie Borstlap zal behandelen.

Hans van de Ven
Algemeen directeur Please