Terug naar overzicht

Experts: de arbeidsmarkt moet op de schop

Eind mei verschijnt een whitepaper die de patstelling tussen werkgevers, vakbonden en politieke partijen over vast en flexwerk kan doorbreken. De whitepaper, een initiatief van payroll organisatie Please, geeft een verfrissend innovatieve kijk op de huidige problemen op de arbeidsmarkt en het verstarde denken hierover van werkgevers en werknemersorganisaties. 


De studie kwam tot stand met medewerking van experts waaronder Arjan van den Born, (professor Creative Entrepreneurship,Universiteit van Tilburg), Mathijs Bouman(journalist en econoom) en Geert-Jan Waasdorp (CEO van arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group).

Flexibel in kunnen spelen op marktontwikkeling

Het is inmiddels bekend dat met name kleine ondernemers hun medewerkers steeds minder vaak een vast contract bieden. Zij willen zo flexibel mogelijk zijn om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen. Aan de andere kant zoeken vooral lager opgeleide werknemers juist naar baanzekerheid in de vorm van een vast contract. Vakbonden en met name linkse politieke partijen concentreren zich in de discussie vooral op de rechtsbescherming van werknemers en nemen een hard en algemeen standpunt in met betrekking tot flexibel werken. Hun standpunten staan haaks op die van de werkgever.

Whitepaper

Jan Franken, directeur van Please licht toe: “De tegengestelde wensen en behoeften van bedrijven en hun personeel leiden tot steeds grotere spanningen en een patstelling in de dialoog tussen de sociale partners. Er moet op korte termijn echt iets veranderen om te komen tot een oplossing voor dit urgente probleem. De whitepaper beoogt dit en roept op de huidige arbeidsmarkt en de rol van vast en flexwerk compleet anders te benaderen.”

Introductie nieuwe intermediair

In de whitepaper wordt de introductie van een nieuw type intermediair voorgesteld, het zogenaamde ‘werknemersbedrijf’. Deze constructie maakt het mogelijk om de huidige kloof te overbruggen tussen werkgevers en werknemers in het mkb. De whitepaper wordt eind mei officieel gepubliceerd. Hierin is het concept van het ‘werknemersbedrijf’ uitgewerkt.