Terug naar overzicht

Een zieke werknemer, wat nu?

Een zieke werknemer kost jou als werkgever tussen de €200,- en €400,- per dag. Zo blijkt uit cijfers van MKB Servicedesk. Wist je dat? Daarnaast volgt vooral bij langdurig ziekteverzuim een langslepend en ingewikkeld traject voor zowel werkgever als werknemer. Onze casemanager verzuim, Dian van Wel, legt uit wat er allemaal bij komt kijken.

Denk bij de kosten voor een zieke werknemer niet alleen aan directe kosten zoals loondoorbetaling en arbodienstverlening. Maar ook aan de kosten voor vervanging. En ook een verminderd product of dienstverlening als gevolg van een zieke werknemer brengt extra kosten met zich mee. Allemaal zaken waar jij als werkgever bij stil moet staan.

Ingewikkeld, duur en tijdrovend

De wet verbetering poortwachter (wvp) is voor een werkgever die zijn personeelszaken niet uitbesteedt ongetwijfeld het meeste werk. ‘En daar staat een werkgever vaak niet bij stil’, zegt Dian van Wel. ‘Als een medewerker met een contract voor bepaalde tijd ziek is, wordt deze na afloop van het contract vaak overgedragen aan het UWV. Je hebt dan mogelijk last van verhoogde premies. Maar als je een medewerker voor onbepaalde tijd in dienst hebt, ziet het traject er heel anders uit.’

Er is een aantal belangrijke stappen die je als werkgever moet nemen.

Van probleemanalyse tot re-integratieverslag

‘Ieder traject is maatwerk’, weet Dian uit ervaring. ‘Maar volgens de wvp is er een aantal belangrijke stappen die je als werkgever moet nemen zodra je werknemer zich ziekmeldt. Als de medewerker na 6 weken nog niet hersteld is, zal de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Op basis daarvan maak je samen met de zieke medewerker een plan van aanpak. Het is belangrijk dat je samen regelmatig evalueert en alle contactmomenten vastlegt in een dossier. Ook belangrijk voor jou als werkgever is de 42e-weekmelding. Je geeft dan aan het UWV door dat jouw medewerker ziek is.’

‘Doe dit wel op tijd, anders riskeer je een boete. Na 52 weken volgt de eerstejaarsevaluatie en ook dit gesprek neem je op in het dossier. Het traject vergt dus erg veel tijd en kennis. Blijkt in week 93, wanneer je het re-integratieverslag aanlevert bij het UWV, dat je niet alles heeft gedaan om de re-integratie van jouw zieke medewerker te bespoedigen, dan kan het UWV een sanctie opleggen van 1 jaar langer loondoorbetaling. Daarnaast moet je natuurlijk ook tot 2 jaar na de ziekmelding minstens 70% van het loon doorbetalen. Gaat de medewerker na 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt uit dienst , dan kan het zijn dat je te maken krijgt met langdurige uitkeringslasten (tot wel 10 jaar) en/of verhoogde premies.’

Wij nemen na het moment van ziekmelding alle zorgen uit handen.

Ontzorging

Dian van Wel specialiseert zich al 8 jaar in het reilen en zeilen van ziekte bij werknemers. Sinds 2012 is ze werkzaam bij Please en fungeert als eerste aanspreekpunt bij verzuim, zo vertelt ze. ‘Ik begeleid het volledige traject van al onze zieke medewerkers, van ziekmelding tot re-integratie of eventuele uitdiensttreding. Hiervoor werk ik nauw samen met de bedrijfsarts van Please en ik onderhoud alle contacten met het UWV.’ Dian behartigt de belangen van medewerker en opdrachtgever op weg naar een spoedig herstel en re-integratie. ‘Dit maakt het traject voor onze opdrachtgevers véél gemakkelijker. Wij nemen na het moment van ziekmelding alle zorgen uit handen. Ook nemen we proactief contact op en kijken samen met onze opdrachtgever en de medewerker naar de mogelijke re-integratiemogelijkheden.’ En dat is uniek. Veel uitzend- en payrollbedrijven besteden de verzuimbegeleiding uit aan een extern bureau. Dian vindt juist de persoonlijke benadering erg belangrijk.

Flowchart: Een zieke werknemer, wat nu?

Een re-integratietraject is dus niet alleen duur maar ook erg ingewikkeld én tijdrovend. Waar moet je als werkgever bijvoorbeeld aan voldoen? Om dit inzichtelijk te maken stelden we een stroomschema, oftewel een flowchart op. Zo zie je precies hoe de verschillende trajecten bij een zieke werknemer kunnen verlopen en wat er van jou wordt verwacht.

 

Contact?

Wanneer je je personeelszaken uitbesteedt bij Please, nemen wij je dit alles uit handen. Wil je meer informatie over het gemak van samenwerken met Please en wat wij voor jou kunnen betekenen bij een zieke werknemer? Neem dan contact op met onze adviseurs.

neem contact op