Terug naar overzicht

Dronkenschap tijdens de vrijmibo! Wie is verantwoordelijk?

Proost! Het is vrijdagmiddag en tijd voor een borrel met collega’s om de werkweek af te sluiten. Zo’n borrel is natuurlijk goed voor de onderlinge werksfeer, om samen stoom af te blazen en om elkaar ook privé beter te leren kennen. Maar soms loopt het uit de hand en wordt het niet iets té gezellig. De combinatie alcohol en een semi lege maag zorgt soms voor dronkenschap met alle gevolgen van dien. Wat als een medewerker bijvoorbeeld dronken in de (bedrijfs)auto stapt? Of als er spullen kapot gaan? Hoe ga je daar als werkgever mee om? En wat is er wettelijk geregeld?

Er zijn tig verschillende situaties die zich kunnen voordoen en het is dus ook niet zo zwart-wit om daar een eenduidig antwoord op te geven. Belangrijker is om je als werkgever bewust te zijn van de omstandigheden die zich voordoen. Mocht het echt uit de hand lopen, dan zal de rechter onderstaande punten wegen in zijn of haar beoordeling.

 • Locatie
  Vindt de borrel plaats op kantoor of op het bedrijventerrein dan loop je als werkgever meer risico. De verantwoordelijkheid voor de activiteit, onder andere het schenken van alcohol, ligt dan in de meeste gevallen bij de werkgever. Dat wil niet zeggen dat je geen alcohol meer mag schenken, maar houd het binnen de perken. Mocht de borrel met een select gezelschap worden voortgezet naar een kroeg in de buurt, dan wordt dit vaak wel los gezien van de bedrijfsborrel.
 • Aanwezigheid directie
  Ben je als werkgever bij de borrel aanwezig, dan telt dat zeker mee bij de beoordeling van de rechter. Als leidinggevende heb je zicht op de situatie en van jou wordt verwacht om in te grijpen als het uit de hand dreigt te lopen.
 • Tijdstip
  Vrijdagmiddagborrels beginnen meestal nog onder werktijd. Een rechter ziet dit als een ‘verlengstuk’ van werktijd en dat betekent dat dit meeweegt in de beslissing wie verantwoordelijk kan worden gesteld als er iets gebeurt.
 • Aanbieden van alcohol
  Bij een vrijdagmiddagborrel hoort een biertje. Daar is niets mis mee, maar weet wel dat jij dit als werkgever aanbiedt en dus ook hier geldt: houd het binnen de perken. Gelukkig zijn alcoholvrije biertjes immens populair!

Voorkomen is beter dan genezen

Een drankje met collega’s moet je absoluut niet afschaffen, maar er zijn wel een paar nuttige tips die de schade beperken:

 • Food
  Na een lange werkdag meteen aan de borrel zorgt ervoor dat de alcohol net iets harder ‘binnenkomt’ dan normaal. Het scheelt aanzienlijk als je zorgt voor een goede hap in plaats van een klein schaaltje pinda’s.
 • Consumptiebonnen
  Het lijkt een beetje flauw, maar door het geven van een aantal consumptiebonnen kun je wel degelijk invloed uitoefenen op het drankgebruik van je medewerkers. Zo kun je fris en alcoholvrije drankjes gratis weggeven en voor een biertje of een wijntje een consumptiebon laten inleveren.
 • Eindtijd
  Het stellen van een eindtijd zorgt ervoor dat mensen sneller van tevoren vervoer regelen. Dat ze bijvoorbeeld een taxi regelen of dat ze worden opgehaald. Een open einde geeft ruimte en zorgt voor meer risico, zoals hierboven beschreven.
 • Vervoer
  Voor een wekelijkse vrijmibo is het wat overdreven om als werkgever iedere keer vervoer te regelen om je medewerkers veilig thuis te krijgen. Maar heb je met het hele bedrijf wat te vieren, bijvoorbeeld tijdens een kerst- of nieuwjaarsborrel, kan het een goede zet zijn om een taxi voor je werknemers te regelen.

Neem als werkgever in ieder geval je verantwoordelijkheid. Wijs je medewerkers op de risico’s en leg bijvoorbeeld concrete afspraken vast in een alcoholbeleid.