Terug naar overzicht

Directeur Please over SZW-onderzoek regeldruk werkgevers

Werkgevers, groot en klein, ervaren dagelijks druk om te voldoen aan de constant veranderende wet- en regelgeving. Dat is bekend. Ook bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om de ervaren regeldruk in kaart te brengen, en mogelijk te verminderen, publiceerde het ministerie SZW op 31 mei het onderzoek Ervaren regeldruk werkgevers, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. Ik waardeer de effort van het ministerie. Desalniettemin echoot de intentie van een naïeve overheid die gelooft in een one-size-fits-all-oplossing door dit onderzoeksrapport.

Regeldruk

Het onderzoek richt zich op “de beleving van werkgevers en niet op het kwantitatief berekenen van de regeldruk”, zo staat vermeld in het onderzoeksrapport. Maar waarom wil de overheid de ervaren regeldruk verminderen? Ik zie liever dat de overheid onderzoekt hoe de daadwérkelijke regeldruk verminderd kan worden. Toch verkiest het ministerie oplossingen voor de ervaren regeldruk. Ik ben benieuwd hoe dit er concreet uitziet.

Ik zie liever dat de overheid onderzoekt hoe de daadwérkelijke regeldruk verminderd kan worden

Mitsen en maren

De ondervraagde werkgevers zien één duidelijke oplossing om de regeldruk te verminderen: minder regels. Toch lees ik meerdere malen in het rapport – bijvoorbeeld op pagina 26 over de regeldruk rondom re-integratie – dat de onderzoekers voorzichtig zijn met het overnemen van de oplossingsrichtingen van de respondenten. De onderzoekers constateren veelal onbegrip voor het doel van een regel bij de werkgevers. Daarom opperen zij om meer begrip te creëren bij de werkgevers door middel van voorlichting, informatievoorziening en regelhulpen, in plaats van het verminderen van het aantal regels. Want, “een regel dient een bepaald doel en zal niet worden aangepast omdat men het er inhoudelijk niet mee eens is”, zo wordt beschreven op pagina 6. Er worden klaarblijkelijk ‘mitsen en maren’ geplaatst bij de oplossingen van de werkgevers. Daarnaast zie ik niet hoe voorlichting de regeldruk vermindert. De handelingen om te voldoen aan alle nieuwe en bestaande wetten blijven immers hetzelfde.

De overheid kan een werkgever veel (onnodig) werk uit handen nemen

Rol van de overheid

Als je het mij vraagt, slaat dit rapport met de oplossingsrichtingen de plank volledig mis. De onderzoekers hebben niet geprobeerd een oplossingsrichting neer te zetten waarbij de overheid meer van de uitvoering van die regels voor haar rekening neemt. En dat is gek, met name wanneer diverse specialisten – zoals payroll bedrijven – staan te springen om overheid en werkgevers hierin bij te staan. En wat denk je van de huidige digitalisering? De overheid kan werkgevers veel (onnodig) werk uit handen nemen door bijvoorbeeld het verzamelen, uitwisselen en bewaren van informatie naar de cloud te brengen.

Geen eenvoudige oplossing

Ik ben er inmiddels van overtuigd dat de overheid zelf niet meer weet hoe ze de regels logischer en eenvoudiger toepasbaar kunnen maken. Elk nieuw kabinet lijkt weer van voor af aan te beginnen met een proces dat ze niet kunnen afronden in de periode die ze gegeven is. En waarom niet? De bestaande wet- en regelgeving op het gebied van werkgeven is zeer omvangrijk en erg complex. Er is geen eenvoudige oplossing, het hele systeem moet op de schop. Maar daar is een sterk kabinet voor nodig en ik vrees dat dit nooit tot stand zal komen door ons versnipperde partijensysteem. We zijn overgeleverd aan coalitiekabinetten die kunnen bestaan door overal ‘water bij de wijn te doen’. Hierdoor lijkt mij een herontwerp van wet- en regelgeving onmogelijk.

Elk nieuw kabinet lijkt weer van voor af aan te beginnen met een proces dat ze niet kunnen afronden in de periode die ze gegeven is

Mijn visie

Wellicht is mijn sceptische visie gekleurd, maar als werkgever van tienduizend medewerkers weet ik hoe complex het werkgeverschap is, laat staan voor een MKB ondernemer met een handjevol werknemers! Na ruim 18 jaar ervaring als payroll werkgever heb ik me gespecialiseerd in de SZW-regelgeving en verdiep ik me voortdurend in het efficiënt naleven van al deze regels. Maar ik kan in alle eerlijkheid verklaren dat je hier nooit klaar mee bent. Zodra een regel volledig in de organisatie en processen is genesteld, wijzigt er vaak weer iets waardoor je opnieuw kunt beginnen.

In mijn optiek zou de overheid elke werkgever op de schouders moeten nemen en een helpende hand moeten bieden door zoveel mogelijk van hem over te nemen. Natuurlijk moeten werkgevers zich houden aan de wet- en regelgeving, maar in plaats van het opleggen van lasten, risico’s en verplichtingen zou de overheid iedere werkgever moeten helpen met het laten groeien van werkgelegenheid. Eigenlijk zoals payroll bedrijven dat nu doen. Want pas wanneer een werkgever het juridisch werkgeverschap uitbesteedt vermindert de regeldruk aanzienlijk. Hierdoor houdt de ondernemer de focus op zijn kernactiviteiten en dat is goed voor de toekomst van het bedrijf én de werkgelegenheid in Nederland.

 

Hans van de Ven
Algemeen directeur Please