Terug naar overzicht

De financiële zaken waar ondernemers onzeker over zijn

Uit onderzoek door de KvK blijkt dat veel ondernemers onzeker zijn over hun kennis van financiële zaken. De meeste van hen hebben moeite met hun financiële lange termijnplanning, zoals het inschatten van de winstgevendheid van hun bedrijfsactiviteiten.

Zonde, want ondernemers die meer verstand hebben van het financiële plaatje, presteren ook beter, zo blijkt uit het gepubliceerde onderzoek ‘Grip op de tent’. Een overzicht van de drie zaken waar ondernemers het meest onzeker over zijn, én tips om hiermee om te gaan. 

Cijfers voor een rentabiliteitsprognose

De meeste ondernemers (54%) zijn onzeker over de cijfers die ze nodig hebben om een goede rentabiliteitsprognose te doen. Met een rentabiliteitsprognose kun je een voorspelling doen over de winstgevendheid van je bedrijf. En deze analyse geeft antwoord op vragen als hoeveel geld er verdiend moet worden om alle kosten te dekken, welke kapitaalbehoefte er is en of het bedrijf voldoende kredietwaardig is. Ook kan deze prognose helpen om investeerders te overtuigen van de economische levensvatbaarheid van het bedrijf of een project. Belangrijk dus, toch laat slechts 25% van de ondervraagde ondernemers zich hierbij professioneel ondersteunen.

De basisprincipes van de balans en winst- en verliesrekening

Veel ondernemers (52%) zijn onzeker over hun basis boekhoudvaardigheden. Denk aan het maken van een jaarlijkse balans en winst- en verliesrekening. Mocht je dit lastig vinden, dan kan een professionele boekhouder je uiteraard helpen. Zeker tweederde van de ondernemers maakt hier gebruik van. Overigens biedt KvK ook prettige handleidingen voor het opstellen van de jaarrekening.

Kennis over de fiscale wetgeving rondom inkomstenbelasting

Bijna de helft (49%) van de ondervraagde ondernemers is onzeker over de wetgeving rondom inkomstenbelasting. Hier zoeken ondernemers dan ook en masse (tweederde) professionele hulp bij. Over de pensioenvoorziening consulteren minder zelfstandigen een professional, voor dit onderwerp zegt slechts 25% professioneel advies in te winnen.

Wil je er als ondernemer zeker van zijn dat alle financiële zaken rondom je personeel goed zijn geregeld? Denk dan ook eens aan payrolling. Dan zijn zaken als inkomstenbelasting en pensioen gegarandeerd goed geregeld. Maar er zitten nog meer voordelen aan payrolling.