Terug naar overzicht

De belangrijkste feiten over de vernieuwde arbowet

Per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. De gewijzigde Arbowet richt zich met name op betere preventie, zegt Sofie Bouw, verzuimconsulente bij Please. Wat wijzigt er nog meer? Sofie vertelt.

Waarom was er een nieuwe Arbowet nodig?

“Er zijn twee belangrijke redenen voor een herziening. Om te beginnen had onder de oude wet ongeveer driekwart van de werknemers toegang tot een bedrijfsarts. Het kabinet verwacht echter van élke werknemer dat die zich actief opstelt als het gaat om de eigen gezondheid, ontwikkeling, scholing en mobiliteit. Dan is het ook logisch dat alle werknemers de gelegenheid krijgen de bedrijfsarts te consulteren over gezondheidsvragen in relatie tot het werk.

Daarom is de mogelijkheid om een bedrijfsarts te consulteren voor alle werknemers nu bij wet vastgelegd. Ofwel: iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel een arbeidsomstandigheden-spreekuur genoemd. Dat maakt het onder meer mogelijk om de bedrijfsarts te consulteren vóórdat klachten leiden tot verzuim.”

En de andere belangrijke reden?

“In de oude situatie was er sprake van een grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers. Veel van die contracten boden bovendien maar weinig voorzieningen. Dat leidde soms tot ontoereikende zorg. Daarom worden in de wet vijf minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit heet nu het ‘basiscontract arbodienstverlening’.”

Aan welke eisen moet zo’n basiscontract voldoen?

“Een aantal van die eisen is nogal technisch van aard, bijvoorbeeld de manier waarop je de klachtenprocedure moet inrichten of de manier waarop je met de meldingsplicht voor beroepsziekten moet omgaan. Voor de praktijk is vooral belangrijk dat in het basiscontract moet zijn vastgelegd dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, dat de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en OR goed geregeld is en dat medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion.

Dat laatste is echt nieuw: elke werknemer heeft straks de mogelijkheid om over het oordeel van een bedrijfsarts een second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts uit een andere arbodienst of een andere zelfstandig werkende bedrijfsarts.”

Verandert er veel voor de klanten van Please?

“Om eerlijk te zijn: nee, er gaat denk ik heel weinig veranderen. Onze klanten maken via ons gebruik van onze arbodienstverlener en onze bedrijfsarts, en dat blijft ook na 1 juli zo. Wij nemen als casemanager het hele re-integratietraject zoveel mogelijk voor onze eigen rekening, waarbij we de bedrijfsarts inschakelen als het echt nodig is. Bijvoorbeeld om te bepalen of een werknemer wel of niet weer aan het werk kan. Ook dat zal na 1 juli niet anders worden.”