Terug naar overzicht

Complexiteit wetgeving frustreert werkgevers en banengroei

Zolang de overheid de administratieve lastendruk en complexe wetgeving voor werkgevers niet aanpakt, blijven bedrijven terughoudend met nieuw personeel. De complexiteit van werkgeverschap is ook voor ZZP’ers een doorn in het oog. Ruim 42 procent van de zelfstandigen overweegt namelijk alsnog mensen in dienst te nemen, als de overheid het werkgeverschap vereenvoudigt. Omdat er bijna 1 miljoen éénpitters in Nederland actief zijn, blijft nu een goede kans voor aanzienlijke banengroei onbenut.

Dat blijkt uit een onderzoek van Please onder 532 ondernemers, uitgevoerd door MKB-platform BC.nl. Doel van het onderzoek was in kaart te brengen wat volgens bedrijven de grootste uitdagingen zijn van het werkgeverschap.

Bijbenen veranderende wetgeving

De steeds veranderende wetgeving blijkt voor veel (kleine) ondernemers zonder specialist in dienst, moeilijk om bij te benen. De voor werkgevers belangrijke wijzigingen rond de Wet werk en zekerheid (WWZ) blijken bij veel respondenten niet bekend. Maar liefst 57 procent geeft aan de wet wel bij naam te kennen, maar dat de precieze inhoud onbekend is. Bijna 8 procent heeft zelfs nog nooit van de WWZ gehoord. In deze wet is onder meer het nieuwe ontslagrecht geregeld. Het eerste deel van de wet werd 1 januari 2015 van kracht. Deel twee volgt al 1 juli aanstaande.

ZZP’ers nieuwe grootste banenmotor

Door het enorme aantal éénpitters zonder personeel, heeft deze groep ondernemers veel invloed op de arbeidsmarkt. Ze vormen door hun flexibiliteit vaak een interessant alternatief voor mensen met een vast dienstverband. Bijvoorbeeld als flexibele schil die bedrijven kunnen afstemmen op de economische conjunctuur.

Erg opvallend is vooral dat ruim 42 procent van de zelfstandigen overweegt alsnog werkgever te worden, als de overheid de wetgeving en personeelsadministratie voor kleine ondernemers makkelijker maakt. Indien een deel van deze zelfstandigen daadwerkelijk personeel in dienst neemt, zou dat de werkgelegenheid een aanzienlijke impuls geven. Met tienduizenden en uiteindelijk misschien wel honderdduizenden nieuwe banen als resultaat.

Daarmee zijn momenteel de vele eisen die de overheid stelt aan werkgeverschap de grootste belemmering van banengroei. Ondanks de herhaaldelijke ambities van de politiek om de administratieve lastendruk echt voelbaar te verminderen.

Type contract

Als (aanstaande) werkgever moet je op allerlei zaken letten als je een verbintenis aangaat met een nieuwe medewerker. Een ruime meerderheid (58 procent) vindt de vrijheid om de tijdsduur te kiezen het belangrijkst. 28 procent houdt het meest rekening met de eventuele wensen van de medewerker. Secundaire arbeidsvoorwaarden spelen ook vaak een rol: 9 procent van de werkgevers houdt daar sterk rekening mee bij het opstellen van een contract.

Impact van werkgeverschap

Als zelfstandig ondernemer met personeel in dienst moet je ook van vele markten thuis zijn. Je stuurt personeel aan, begeleidt zieke medewerkers, regelt de administratie en moet op de hoogte blijven van wetgeving. Met name de administratie (42 procent) en het bijhouden van wet- en regelgeving (52 procent) worden door ondernemers als tijdrovend en ‘redelijk’ tot ‘zeer vervelend’ ervaren.

Ben jij ondernemer en kun jij ook wel wat hulp gebruiken bij het werkgeverschap? Bekijk dan eens de voordelen van payroll.