Terug naar overzicht

Blog: juriste over de compensatie voor transitievergoeding

2020 is alweer begonnen, een jaar waarin er weer het een en ander verandert in het arbeidsrecht. In mijn vorige blog sprak ik over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), maar naast de WAB verandert er nog iets waar ik werkgevend Nederland graag op attendeer: de nieuwe compensatieregeling voor de transitievergoeding van zieke werknemers. In deze blog vertel ik meer over deze regeling.

Hoe zit het ook alweer?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ), in 2015, zijn werkgevers verplicht om een transitievergoeding te betalen als zij een werknemer ontslaan na minimaal 2 jaar dienstverband. Ook als de werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst treedt. Voor veel werkgevers voelde dit als een extra straf omdat zij al 2 jaar lang gewerkt hebben aan re-integratie van de zieke werknemer. Bij zo’n re-integratietraject komen flinke kosten kijken (denk aan de kosten voor een re-integratiebureau, vermindering van productiviteit op de werkvloer, kosten voor vervanging, et cetera). Daarnaast heeft de werkgever in veel gevallen het loon van de zieke werknemer al 2 jaar uit eigen zak doorbetaald én als de werknemer instroomt in de WIA heeft hij mogelijk nog jaren te maken met verhoogde premies. Het betalen van een transitievergoeding, die vaak oploopt tot (tien)duizenden euro’s, was een doorn in het oog voor werkgevend Nederland en voor sommige kleine werkgevers een heuse strop.

Het betalen van een transitievergoeding aan zieke werknemers was een doorn in het oog voor werkgevend Nederland.

Slapende dienstverbanden als gevolg

Om het betalen van een transitievergoeding aan een zieke werknemer te voorkomen, beëindigden sommige werkgevers het dienstverband na 2 jaar ziekte niet. Zo ontstond een ‘slapend dienstverband’. Soms ontstond zo’n slapend dienstverband ook per ongeluk. Werkgevers wisten simpelweg niet dat ze de arbeidsovereenkomst nog moesten beëindigen omdat de loondoorbetalingsverplichting automatisch eindigt na 2 jaar. Hoe dan ook geen wenselijke situatie voor werkgever én werknemer.

Repareren en compenseren

De overheid viel deze slapende dienstverbanden ook op en besloot hier wat aan te doen. Het resultaat: compensatie voor een betaalde transitievergoeding aan een werknemer die na 2 jaar ziek uit dienst gaat. Wederom een reparatie van de WWZ dus, net als de WAB. Toch lost deze regeling het probleem niet op denk ik. Werkgevers moeten de hoge transitievergoedingen nog steeds eerst zelf betalen. Deze kunnen al snel oplopen tot €30.000 – €40.000! En wetende dat het UWV er straks wel 6 maanden over mag doen om de aanvraag in behandeling te nemen scheelt dat, met name kleine werkgevers, enorm veel werkkapitaal. Wat nu als het net even niet lekker gaat met je bedrijf? Dan zijn dit soort kosten van enorme invloed op je bedrijf.

Werkgevers moeten de hoge transitievergoedingen nog steeds eerst zelf betalen.

En mogen we van kleine werkgevers wel verwachten dat zij de tijd en kennis hebben om deze aanvragen in te dienen? Je moet als werkgever een aantal zaken verzamelen en aanleveren om de aanvraag überhaupt te kunnen doen. Voor grote werkgevers zal dat niet zo’n probleem zijn, maar voor kleine werkgevers wel. Extra workload voor de ondernemer dus én voor het UWV. Ik ben benieuwd of het UWV alle aanvragen tijdig kan verwerken.

Heel Nederland betaalt

En wat betekent deze compensatieregeling voor heel werkgevend Nederland? De compensatie wordt namelijk betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Hiervoor draagt iedere werkgever in Nederland premie af. De kans is dan ook reëel dat de premie Awf flink stijgt in 2021 aangezien er in 2020 voor miljoenen euro’s beroep gedaan wordt op dit fonds.

Als je het mij vraagt was het een stuk eenvoudiger geweest als in plaats van compensatie, de transitievergoeding voor zieke werknemers op een andere wijze zou worden ingericht. Dat scheelt onderaan de streep iedereen tijd en geld.

Ilse Vermeulen
Juriste Please