Terug naar overzicht

Baas blijft baas voor werknemers met payrollcontract

Medewerkers met een payrollcontract voelen zich 100% medewerker van het bedrijf waar ze werken. Dat blijkt uit onderzoek door marktonderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Please. Maar liefst negen van de tien ondervraagden geeft aan dat Payrolling de binding tussen werkgever en werknemer niet negatief beïnvloedt. Tevens geeft het merendeel aan ook met een payrollcontract voldoende zekerheid te hebben.

Please liet het tevredenheidsonderzoek uitvoeren vanwege een toename aan negatieve geluiden rondom payrolling, vooral uit de hoek van de vakbonden. Medewerkers met een payroll-contract zouden onder meer te maken hebben met een lager niveau van arbeidsvoorwaarden en rechtsbescherming.

Tegengesteld beeld

Uit het onderzoek komt echter een tegengesteld beeld naar voren: de ondervraagde medewerkers geven Please gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer, onder meer voor de nauwkeurigheid bij het uitbetalen van salarissen en de vriendelijkheid bij telefonisch contact. Veel van de ondervraagde medewerkers zijn bovendien van mening dat hun werkgever zich door payrolling méér op zijn kerntaken kan richten. Opvallend is ook dat medewerkers payrolling in het geheel niet associëren met een toename van (rechts)onzekerheid. Met name medewerkers van kleine bedrijven geven aan zelfs meer vertrouwen te hebben in de HR-afdeling van Please dan in de eigen personeelsadministratie.

Meer kwaliteit

Please-eigenaar Jan Franken is positief over de onderzoeksresultaten. “Uit het onderzoek blijkt dat payrolling vanuit het perspectief van de medewerkers vaak helemaal geen achteruitgang is. Voor de meeste werknemers blijft hun baas gewoon hun baas. Met het enige verschil dat ze nu met vragen en problemen terecht kunnen bij een speciale HR-helpdesk die veel meer kwaliteit levert dan die baas ooit kan waarmaken.”

Onlangs liet Please ook een onderzoek uitvoeren onder haar klanten. Uit dit klanttevredenheidonderzoek komt payrolling ook positief naar voren: het gemiddeld rapportcijfer is hier een 8,1. Met name het ‘ontzorgende’ karakter van een payrollconstructie, de goede telefonische en online bereikbaarheid alsmede de effectuering van gemaakte afspraken spreken werkgevers aan.

Lees hier meer over wat payroll via Please betekent voor jou als ondernemer en je werknemers.