Terug naar overzicht

Aumazorg over ondernemen in de zorg

Zorginstelling Aumazorg richt zich sinds 2004 op het begeleiden van kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een ontwikkelings-, angst- of gedragsstoornis. Een goede kwaliteit van zorg heeft daarbij de hoogste prioriteit, zegt oprichter en algemeen directeur Esther Meijer. Maar dát voor elkaar krijgen vraagt geregeld om (financieel) kunst- en vliegwerk. “De grootste uitdaging van ondernemen in de zorg is: overeind blijven als de overheid de spelregels weer eens aanpast.”

Dagelijks praktische ondersteuning thuis van 08.00 tot 22.00 uur, aandacht voor het hele gezin en persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding: dat is in een notendop de corebusiness van Aumazorg. De in Lelystad gevestigde zorginstelling is gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan mensen met een stoornis binnen het Autistisch spectrum, zoals autisme, AD(H)D, MCDD, Syndroom van Asperger en PDD­NOS. Daarnaast begeleidt de zorg instelling mensen met een angst­- of gedragsstoornis. Aanvullend biedt Aumazorg begeleid wonen en logeeropvang voor tieners in het weekend. Daarvoor huurt de organisatie een viertal vakantie­huisjes in Katwijk en Zeewolde af.

Volgens algemeen directeur Esther Meijer heeft Aumazorg zich in de loop der jaren ontwikkeld tot één van de specialisten op het gebied van autisme in Nederland. Dat blijkt onder meer uit het feit dat diverse (zorg)organisaties Aumazorg inhuren vanwege haar expertise. “We focussen sterk op de zorgkwaliteit, werken met beproefde methodieken en maken gebruik van goed opgeleide en getrainde medewerkers. Dat maakt dat ook gemeenten graag met ons werken.”

Constante worsteling

In de afgelopen 14 jaar moest Aumazorg meerdere keren flink  inkrimpen, omdat de overheid – meestal zeer laat aange­kondigde – bezuinigingen doorvoerde op de zorgtarieven. Om vervolgens toch weer dóór te groeien, want aan de kwaliteit en de expertise van de zorginstelling is onverminderd behoefte. “Overleven in deze sector vraagt om veel creativiteit”, zegt Meijer. “Ik zeg wel eens: de grootste uitdaging van ondernemen in de zorg is: overeind blijven als de overheid de spelregels weer eens aanpast. Het blijft een constante worsteling om de balans te vinden tussen wat er aan zorg nodig is, wat is er aan budget beschikbaar is en wat wij daarvoor kunnen doen om tóch kwaliteit van zorg te bieden.”

De kwaliteit van de zorg heeft onze hoogste prioriteit

Want kwaliteit, daar staat Aumazorg voor. “We werken met mensen, dáár ligt ons hart”, zegt ze. “De kwaliteit van de zorg heeft de hoogste prioriteit en dat kan volgens ons alleen wanneer de cliënt centraal staat. De zorg wordt altijd afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar leefomgeving. Onze slogan is niet voor niets: ‘Omdat ieder mens uniek is’.”

Vitale organisatie

Die balanceer-­act tussen zorgbudget en zorgkwaliteit heeft overigens tot gevolg dat de salarissen van de Aumazorg­begeleiders niet altijd in verhouding staan tot de grote verantwoordelijkheid die ze dragen. Het kost Meijer dan ook relatief veel moeite goede mensen aan te trekken. “Daar komt bij dat lang niet iedereen voldoet aan de hoge opleidings­- en persoonlijkheidseisen die we stellen. Wat scheelt is dat we een heel gepassioneerde en vitale organisatie zijn, waar mensen graag willen werken. Bovendien bieden we als organisatie ook ruimte aan herintreders of mensen die al wat ouder zijn. Dat laatste wordt vaak als een nadeel gezien, maar wij hebben juist liever mensen met wat meer levenservaring.”

Vijfentwintig soorten pindakaas

Op de vraag of het aantal mensen met een gedragsstoornis de laatste jaren is toegenomen, zegt Meijer: “Dat denk ik niet. Ze waren er vroeger ook al. Maar omdat het leven relatief eenvoudiger was, in een samenleving van vaste rangen, standen en gewoontes, vielen ze minder op. Vandaag de dag krijgen ze zoveel prikkels te verwerken en moeten ze zoveel keuzes maken, dat het voor onze doelgroep heel lastig wordt zichzelf staande te houden.

Het tempo van informatieverwerking en contextvertaling ligt bij onze cliënten lager dan de maatschappij vereist. Het kost misschien moeite om het je voor te stellen, maar voor iemand met autisme is het geen vooruitgang dat hij in de winkel uit vijfentwintig soorten pindakaas moet kiezen. En we leven in een wereld waarin je de hele dag dóór keuzes moet maken.”

De cliënten, waarmee het team van Aumazorg werkt, hebben vaak ook nog last van overprikkeldheid door licht, geluid, drukte op straat en andere mensen in de eigen nabijheid. “Ook kunnen ze vaak slecht organiseren, hoofd-­ en bijzaken onderscheiden en het grote geheel overzien.Dat maakt het functioneren in sociale situaties een enorme uitdaging.” Wie daarin vastloopt, kan echter altijd op Aumazorg rekenen, zegt Meijer. “Wij geloven er echt in dat door het bieden van de juiste begeleiding kinderen, jongvolwassenen en volwassenen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en integreren in de samenleving”, zegt ze. “Je mag mensen nooit opgeven. Wij gaan altijd uit van de kracht die in de mens zelf zit en die met kennis en toewijding tot groei kan komen. Dat is waar Aumazorg voor de volle 100% voor staat.”

Ervaring Aumazorg met Please