Terug naar overzicht

7x Dit verandert per 1 januari 2019 voor werkgevers

Per 1 januari verandert er jaarlijks een hoop voor werkgevers. Nieuwe wetten treden in werking en bestaande wetten komen te vervallen of worden aangescherpt. Wij begrijpen dat het, vooral in deze drukke tijd, lastig is om alle veranderingen bij te houden. Daarom zetten we de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019 voor je op een rijtje.

Nieuwe minimumlonen per 1 januari 2019

Zoals gebruikelijk gaan de minimumlonen per 1 januari omhoog. Zorg er dus voor dat je je werknemers goed inschaalt per 1 januari én zodra de medewerker een jaar ouder wordt. Het minimum bruto maandloon voor medewerkers van 22 jaar of ouder bedraagt €1.615,80. De minimumjeugdlonen stijgen ook enigszins.

Bekijk hier het volledige overzicht minimumlonen

Hogere transitievergoeding

Is je medewerker langer dan 2 jaar in dienst en besluit je het contract niet te verlengen? Dan heeft de medewerker recht op een transitievergoeding. De maximum transitievergoeding voor 2019 is vastgesteld op €81.000 bruto. In 2017 was dit nog €79.000. Als het jaarsalaris hoger is dan €81.000 bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Meer weten over de transitievergoeding? Lees hier verder…

AOW-leeftijd gaat verder omhoog

Ook stijgt in 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar naar 66 jaar en 4 maanden.

Extra geboorteverlof

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigt de Wet Arbeid en Zorg op 2 onderdelen:

  • Het kraamverlof maakt plaats voor het geboorteverlof. Hierdoor kan de partner van de moeder één werkweek betaald verlof opnemen (met een maximum van 5 dagen). Voorheen was dit maximaal 2 dagen. Voorwaarde is wel dat dit verlof binnen 4 weken na de geboorte opgenomen moet worden.
  • Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt verlengd van 2 naar 6 weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. De werkgever is niet verplicht om het loon door te betalen. Het UWV verstrekt gedurende dit verlof een uitkering van maximaal het dagloon.

Meer weten over de Wet Arbeid en Zorg? Lees hier verder…

Lagere heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

Heb je medewerkers in dienst die niet permanent in Nederland woonachtig zijn? Dan kan het zijn dat zij vanaf 1 januari een lager nettoloon overhouden. Dit komt doordat zij voortaan geen recht meer hebben op het belastingdeel van de heffingskortingen. Zij ontvangen enkel nog het premiedeel.

Uitzondering: inwoners van een nadere lidstaat van de EU, een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden hebben nog wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting, niet van de algemene heffingskorting.

Looptijd belastingvoordeel voor belangrijke buitenlandse werknemers verkort

Voor bepaalde functies is het aantrekken van de juiste werknemer in Nederland soms een uitdaging. Om tijdelijk medewerkers uit het buitenland te binden, bijvoorbeeld omdat zij over specifieke kennis beschikken, mogen werkgevers 30% van het loon belastingvrij verschaffen. Dit betekent dat de werknemer hierover geen loonbelasting betaalt. Per 1 januari 2019 mag je slechts 5 jaar gebruikmaken van deze regeling. Voorheen was dit 8 jaar. Heb je al een 30%-regeling lopen met een van je medewerkers? Dan is een overgangsregeling van toepassing. Dit houdt in dat wanneer een medewerker op 1 januari 2019 al minimaal 5 jaar in dienst is op basis van een 30%-regeling je dit fiscale voordeel tot uiterlijk 31 december 2020 mag bieden.

Let op! We spreken pas van een kennismigrant wanneer het volgende minimum bruto loon wordt geboden.

  • Kennismigranten < 30 jaar: €3.299,- (€ 3.562,92 inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 en ouder: €4.500,- (€ 4.860 inclusief vakantiegeld)
  • Binnen 1 jaar na afstuderen in NL: €2.364,- (€ 2.499,12 inclusief vakantiegeld)

Subsidieregeling praktijkleren (voor BBL) verlengd

De subsidieregeling wordt verlengd tot en met 2023 maar het maximale subsidiebedrag per praktijk- of werkleerplaats gaat in 2019 omlaag van €2700,- naar €2500,-. Tot 2023 wordt de hoogte van de subsidie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Deze regeling maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om een praktijk- of werkleerplaats aan te bieden.

Please informeert haar klanten ieder jaar middels een persoonlijk bericht over alle wijzigingen die van  toepassing zijn op de bedrijfsvoering. Ook helpen we bij het juist inschalen van medewerkers en adviseren we onze klanten over interessante subsidieregelingen en fiscale voordelen. Wil jij ook proactief op de hoogte gehouden worden en ervoor zorgen dat je altijd voldoet aan de steeds veranderende wet- en regelgeving? Laat je vrijblijvend informeren over de mogelijkheden door een van onze adviseurs. Neem gerust contact op met ons via 0492 388 888 of info@please.nl