Terug naar overzicht

5 werkgeverstips voor schoonheidsspecialisten

Heb jij een eigen schoonheidssalon? En heb je personeel in dienst? Het werkgeverschap kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Maar geen zorgen, met deze 5 tips word jij een nóg betere werkgever!

Tip 1 – Verdiep je in de (vernieuwde) arboregels

Als ondernemer in de schoonheidsbranche staat een schone en veilige werkplek natuurlijk voorop. Maar ben je ook op de hoogte van de wettelijke verplichtingen als werkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden? Sinds 1 juli 2018 geldt de vernieuwde Arbowet. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Wist je dat? Daarnaast ben je, als je personeel in dienst hebt, ook verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in te vullen.

Extra tip: op de website van bracheorganisatie ANBOS staat een invulbare RI&E, speciaal voor leden.

Tip 2 – Werk preventief aan het verminderen van verzuim

Ziek is ziek zou je denken, daar heb jij als ondernemer weinig invloed op. Toch kun je proactief en preventief werken aan het verminderen van (langdurig) ziekteverzuim onder je personeel. Stap 1 is het maken van heldere afspraken omtrent ziekte. Dit heeft vaak een positief effect op verzuim aangezien beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Zet alle afspraken op papier in de vorm van een verzuimbeleid en overhandig dit aan je je medewerker(s). Spreek bijvoorbeeld af dat een medewerker zich altijd ziek moet melden middels een telefoontje in plaats van een smsje of appje. Zo verhoog je de verzuimdrempel. Blijf daarnaast in verbinding met je medewerkers zodat je mogelijke signalen van (langdurig) ziekteverzuim op tijd oppikt. En ga in gesprek met een medewerker die meer dan gemiddeld ziek is. Het landelijk gemiddelde ligt op 1,2 keer per jaar. Verzuimt een medewerker vaker dan 1,2 keer per jaar? Vraag dan eens hoe het met de medewerker gaat en of jij als werkgever iets kunt doen om het verzuim te verminderen.

Tip 3 – Geef je medewerker(s) (meer) verantwoordelijkheid

Veel ondernemers vinden het lastig om de touwtjes uit handen te geven. Jij weet immers precies hoe het moet en als je het zelf doet ben je veel eerder klaar. Herkenbaar? Toch draagt het delen van verantwoordelijkheden met je medewerker(s) actief bij aan het vergroten van de betrokkenheid en ‘hart’ voor de zaak. Daarnaast krijgt de medewerker de kans zich te ontwikkelen en te groeien. Zo voorkom je dat een waardevolle medewerker uitdaging zoekt buiten jouw salon. En last but not least; aan een goed opgeleide en betrokken medewerker laat je jouw salon met een gerust hart over als jij een dagje vrij of ziek bent. Een fijne gedachte.

Tip 4 – Voer structurele ontwikkelgesprekken

Je runt een kleinschalige salon. Jij kent je medewerker(s) goed en zij kennen jou. De drempel is laag en jullie spreken elkaar regelmatig gedurende de werkweek. Tóch draagt het voeren van structurele ontwikkelgesprekken bij aan goed werkgeverschap. Zo pak je dat aan:

  1. Start het jaar met een planningsgesprek waarin je de doelstellingen stelt met je medewerker. Is het tijd voor een nieuwe opleiding of cursus? Moet de medewerker een bepaalde behandeling (beter) onder de knie krijgen? Bespreek dit soort zaken tijdens het planningsgesprek en stel haalbare, meetbare doelen.
  2. Halverwege het jaar voer je een functioneringsgesprek. Hierin bespreek je samen of de medewerker op koers ligt wat betreft de gestelde doelstellingen uit het planningsgesprek. Zo niet, wat is ervoor nodig om weer op koers te komen?
  3. Aan het einde van het jaar vindt het beoordelingsgesprek Hierin kijk je terug op het afgelopen jaar en beoordeel je de ontwikkeling van de medewerker. Dit is ook een mooi moment om een eventuele salarisverhoging te bespreken.

Tip 5 – Beloon je medewerker(s)

Ken je de uitdrukking ‘When you pay peanuts you get monkeys’? Zorg er dus voor dat je alle gewerkte (over)uren van je medewerkers goed en op tijd uitbetaalt. Een urenregistratiesysteem kan je hierbij helpen. Betaal daarnaast nooit minder dan het wettelijk minimumloon (dit wijzigt 2 keer per jaar) en let bij jonge werknemers extra goed op een stijging van het minimumloon bij iedere verjaardag. Als je dit goed bijhoudt voorkom je een loonclaim. Hanteer daarnaast minimaal 20 vakantiedagen, 8% vakantiegeld en let op de arbeidstijdenwet. Je mag hier natuurlijk wel altijd positief van afwijken.

Tip! Wil je alles wat hierboven staat graag overzichtelijk hebben in een informatieve infographic, vraag deze hier dan gratis aan en print hem vervolgens uit. Zo heb je het altijd bij de hand.

Wij hopen dat je met deze tips aan de slag gaat om een nóg betere werkgever te worden. Want goede werkgevers zorgen voor goede werknemers. En goede werknemers vormen de basis voor tevreden klanten en een sterk bedrijf.