Terug naar overzicht

5 payrollfeiten en -fabels

Over payroll doen nogal wat fabels de ronde: duur, slecht voor de medewerkers en vooral handig om onder allerlei werkgeversverplichtingen uit te komen. We vroegen algemeen directeur van Please, Hans van de Ven, om de payrollfeiten nog eens op een rijtje te zetten.

Je hoort vaak – zelfs in de politiek – dat payroll een handige juridische constructie is om onder werkgeversverplichtingen uit te komen. Hoe zie jij dat?

“Dat is echt onzin. Het payrollbedrijf neemt als specialist administratieve taken en het juridisch werkgeverschap uit handen van zijn opdrachtgevers. Payrollkrachten hebben gewoon een arbeidscontract waarin hun rechten zijn vastgelegd. Payrollbedrijven zijn reguliere werkgevers: ze dragen de vereiste werkgevers- en werknemersbelastingen af en zelfs aansluiting bij SNA – Stichting Normering Arbeid – is veelal een vereiste. Tot slot voeren ze verzuimtaken uit op grond van goed werkgeverschap en de Wet verbetering poortwachter. Er valt, kortom, echt niets ‘van de tafel’ aan werkgeversverplichtingen.”

Je hoort weleens dat payrollmedewerkers niet worden doorbetaald bij ziekte en geen pensioen opbouwen.

“Afdeling ‘fabels’. Een zieke payrollmedewerker krijgt wel degelijk doorbetaald. Een medewerker met een payrollcontract heeft namelijk recht op álle arbeidsvoorwaarden, als ware hij in directe dienst van zijn opdrachtgever. Loondoorbetaling en pensioenopbouw horen daar natuurlijk bij. Sterker nog, als er geen verplicht pensioen is binnen jouw branche, ontvangt de payrollmedewerker
tóch een adequaat pensioen.”

Kun je een payrollconstructie gebruiken om het ontslagrecht te ontduiken, zoals wel wordt beweerd?

“Nee, dat kan echt niet. Een payrollmedewerker heeft een wettelijke arbeidsovereenkomst met de payrollonderneming. Daarop zijn dezelfde rechten en plichten van toepassing als op een reguliere arbeidsovereenkomst.”

Medewerkers in vaste dienst kunnen vaak gebruikmaken van een opleidingsaanbod. Hoe zit dat met payrollmedewerkers?

“Ook payrollmedewerkers kunnen vaak gebruikmaken van opleidingsplannen. Daarnaast investeren veel payroll-/uitzendbedrijven, waaronder wijzelf, nog eens extra in scholing. Zo werken we bijvoorbeeld samen met GoodHabitz en NTI. Hiermee proberen we de mogelijkheden voor de inzet van payrollkrachten bij opdrachtgevers te vergroten.”

Wat zeg jij als iemand tegen je zegt: payroll is duur?

“Dan zeg ik: dat kun je zo in het algemeen niet stellen. Het klopt dat een inlener een vergoeding betaalt voor de dienstverlening van een payrollbedrijf. Daarin is payroll niet anders dan andere dienstverlening: een accountant kost ook geld. Daar staat een aanzienlijke tijdbesparing, minder risico en minder – vaak dure – foutkosten tegenover. De misvatting dat payroll duur is, ontstaat vooral omdat sommige ondernemers appels met peren vergelijken. Je kunt niet zonder meer de directe loonkosten vergelijken met de payrollkosten, want die laatste dekken een all-in pakket inclusief verzuimverzekering, arbo-contracten, juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten enzovoorts. En dat moet je wél allemaal meetellen bovenop de directe loonkosten. En als je dan alles echt meetelt, kan payrolling heel goed juist de goedkopere optie zijn.”