Loonkosten berekenen
doe je zo

Weet jij precies wat je personeel per uur kost? En nee, dan bedoelen we niet het bruto uurloon.
Dan bedoelen we álle loonkosten én overige personeelskosten. De kans is groot dat jij al deze
kosten nog nooit op een rijtje hebt gezet. Dat snappen we helemaal, want het is best een
klus. Maar geen zorgen, wij helpen je op weg!

Wat zijn loonkosten?

Je hebt twee soorten loonkosten. Directe loonkosten en indirecte loonkosten. Directe loonkosten bestaan uit het bruto loon, vakantiegeld, vakantiedagen, eventueel een 13e maand of eindejaarsuitkering, werkgeverslasten en overige werkgeverspremies. Let op! Deze premies veranderen ieder jaar! Houd daar rekening mee als je loonkosten berekent.

Indirecte loonkosten bestaan uit kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden en aanvullende beloningen. Denk aan bonussen, auto van de zaak, BHV, jubilea, vergoedingen voor overwerk, kinderopvang, reiskosten, opleiding, et cetera.

Pls-Beelden-o1
Loonkosten berekenen

Loonkosten berekenen doe je zo

Gemiddeld bedragen de loonkosten 130% van het brutoloon. Al is dit sterk afhankelijk per branche en bedrijfsgrootte. Je berekent de loonkosten grofweg zoals in de afbeelding staat weergegeven.

Loonkosten vs personeelskosten

Oké, je weet nu wat indirecte en directe loonkosten zijn. Iets meer dan alleen het bruto uurloon en vakantiegeld dus. Maar weet je ook hoe hoog je totále personeelskosten zijn. Oftewel, wat kost je personeel precies? Om dat te berekenen tel je bovenop de loonkosten ook de kosten voor werving en selectie, ziekteverzuimverzekering, arbodienst, juridische kosten, kosten voor de salarisadministratie (accountant of salarisverwerker) én de tijd die je spendeert aan je personeelszaken. Want jouw tijd kost óók geld.

Pls-Beelden-o2
Please-LR-FellowField-09

Gemiddelde kosten per werknemer berekenen

Om de gemiddelde kosten per werknemer, oftewel de kostprijs per werknemer, te berekenen heb je het volgende nodig.

  1. De totale personeelskosten
  2. Het aantal productieve uren (totale arbeidsomvang verminderd met vakantiedagen, feestdagen, ziektedagen en niet-gewerkte uren i.v.m. scholing, administratie, vergadering, etc).

Deel nu de totale personeelskosten door het aantal productieve uren. En voilà, je hebt de kostprijs per werknemer berekend. Lijkt eenvoudig, maar het is een hele klus om alle kosten inzichtelijk te krijgen. En daarbij veranderen de werkgeverspremies ieder jaar.

Toch is het belangrijk te weten wat je personeel daadwerkelijk kost. Je moet je personeelskosten namelijk ook weer terug verdienen, zonder dat het ten koste gaat van je winstmarge.

Dat moet toch veel gemakkelijker kunnen? Klopt! Als je medewerkers inzet via een werkgeverspartners zoals Please weet je precíes wat een medewerker per uur kost.

Altijd inzicht in je personeelskosten

Hoe heerlijk is het als je iedere maand één duidelijke factuur krijgt voor je totale personeelskosten. Geen verborgen, extra kosten. Geen gepeperde rekening voor verzuimbegeleiding, arbeidsbemiddeling of juridische bijstand. Geen rib uit je lijf wanneer je het vakantiegeld moet overmaken. Nee. In plaats daarvan weet je iedere maand precies wat je personeel kost, all-in.

Als je samenwerkt met Please heb je op deze manier altijd inzicht in jouw totale loon- en personeelskosten. Je betaalt namelijk alleen het bruto uurloon + de afgesproken factor per gewerkt uur. Deze factor dekt álle personeelskosten. Eerlijk, duidelijk, eenvoudig.

En kies je voor onze backoffice dienstverlening, dan ontvang een overzichtelijke rapportage van je totale loonkosten, inclusief betaalbatches voor de lonen en loonheffingen. Die verwerk je vervolgens met één druk op de knop in jouw bankomgeving. Handig!

Weten wat jouw loonkosten zijn via Please?

Pls-Beelden-o2